Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Schiermonnikoog (Schiermonnikoog)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-01-2023 Op 19-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwestreek 5
9166 LX SCHIERMONNIKOOG
Fryslân
Postadres Postbus 20
9166 ZP SCHIERMONNIKOOG

Contactgegevens

Telefoon (0519) 53 50 50 (algemeen)
Internet http://www.schiermonnikoog.nl (algemeen)
E-mail postbus20@schiermonnikoog.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Schiermonnikoog

Geografische informatie

Oppervlakte 191,19 km2
Aantal inwoners 944
Inwoners per km2 4
Bevat plaatsen Schiermonnikoog

Functies

Burgemeester Mw. I. van Gent (GroenLinks)
Fractievoorzitter Dhr. H.H. Ab (Ons Belang),
Dhr. B. Pastoor (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. W.J. Groendijk (Schiermonnikoogs Belang)
Gemeentesecretaris Dhr. R. Thedinga
Locoburgemeester Dhr. J.C. Hagen (Samen voor Schiermonnikoog)
Raadsgriffier Mw. T. Toren
Raadslid Dhr. H.H. Ab (Ons Belang),
Dhr. A. Postma (Ons Belang),
Mw. G. Smilda (Ons Belang),
Mw. M.T. Smit (Ons Belang),
Mw. M. Been (Samen voor Schiermonnikoog),
Mw. A.W. van der Meulen (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. B. Pastoor (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. C. Bouman (Schiermonnikoogs Belang),
Dhr. W.J. Groendijk (Schiermonnikoogs Belang)
Wethouder Dhr. J.C. Hagen (Samen voor Schiermonnikoog),
Mw. I. Zonneveld (Schiermonnikoogs Belang)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (9 zetels)

Partij Aantal zetels
Ons Belang 4
Samen voor Schiermonnikoog 3
Schiermonnikoogs Belang 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0088
KVK-nummer 01173331

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid