Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Vlieland (Vlieland)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-03-2023 Op 09-03-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 09-03-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 127
8899 AE VLIELAND
Fryslân
Postadres Postbus 10
8899 ZN VLIELAND

Contactgegevens

Telefoon (0562) 45 27 00 (algemeen)
Internet http://www.vlieland.nl (algemeen)
E-mail info@vlieland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Vlieland

Geografische informatie

Oppervlakte 320,5 km2
Aantal inwoners 1195
Inwoners per km2 3
Bevat plaatsen Vlieland

Functies

Burgemeester Dhr. M. Schrier (SP)
Fractievoorzitter Dhr. J.D. Tammes (Algemeen Belang Vlieland),
Mw. H.E.H. de Lang (GroenWit),
Dhr. H. Veerdig (Lijst Fier),
Dhr. J.A. Stuivenga (Lijst Stuivenga),
Dhr. P.D. Visser (Nieuw Liberaal Vlieland)
Gemeentesecretaris Dhr. A. Idema
Locoburgemeester Dhr. R. de Jong (Onafhankelijk)
Raadsgriffier Mw. M. Brinksma
Raadslid Dhr. J.D. Tammes (Algemeen Belang Vlieland),
Mw. H.E.H. de Lang (GroenWit),
Dhr. mr. R.A. Lanting (Lijst Fier),
Mw. I.M.D. Pieterse (Lijst Fier),
Dhr. H. Veerdig (Lijst Fier),
Dhr. J.A. Stuivenga (Lijst Stuivenga),
Mw. P.A. Hopman (Nieuw Liberaal Vlieland),
Mw. K. Moust (Nieuw Liberaal Vlieland),
Dhr. P.D. Visser (Nieuw Liberaal Vlieland)
Wethouder Dhr. R. de Jong (Onafhankelijk),
Mw. M.C.A. Vellinga-Beemsterboer (Onafhankelijk)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (9 zetels)

Partij Aantal zetels
Nieuw Liberaal Vlieland 3
Lijst Fier 3
Algemeen Belang Vlieland 1
GroenWit 1
Lijst Stuivenga 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0096
KVK-nummer 01181122

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?