Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerenveen (Heerenveen)

Gemeente

Actief van 01-07-1934 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2024 Op 11-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Crackstraat 2
8441 ES HEERENVEEN
Fryslân
Postadres Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN

Contactgegevens

Telefoon (0513) 61 76 17 (algemeen)
Internet http://www.heerenveen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerenveen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Heerenveen

Geografische informatie

Oppervlakte 140,16 km2
Aantal inwoners 51787
Inwoners per km2 369
Bevat plaatsen Akkrum, Aldeboarn, Bontebok, De Knipe, Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, Luinjeberd, Mildam, Nes Gem Heerenveen, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Terband, Tjalleberd

Functies

Burgemeester Mw. A. Fokkens (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. R. Hoekstra (CDA),
Mw. C. de Heij-Nap (ChristenUnie),
Mw. Y.J. Chang (D66),
Dhr. A. Eijer (FNP),
Dhr. M.A. van der Ven (Gemeentebelangen Heerenveen),
Dhr. Y. van Woersem (GroenLinks),
Dhr. A.B.J. Hartsuiker (Heerenveen Lokaal),
Mw. W.L. Ottens (PvdA),
Dhr. J. van der Veen (SP),
Dhr. R. Tromp (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. J. van Leeuwestijn
Locoburgemeester Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA)
Raadsgriffier Mw. L. Roest-Jonkers
Raadslid Dhr. R. Hoekstra (CDA),
Dhr. S. Kooistra (CDA),
Mw. A. Scheweer (CDA),
Mw. C. de Heij-Nap (ChristenUnie),
Dhr. A. Abma (D66),
Mw. Y.J. Chang (D66),
Mw. J. de Raad (D66),
Dhr. A. Eijer (FNP),
Dhr. G. Jansen (FNP),
Mw. A. Kleefstra (FNP),
Mw. A. Speel (Gemeentebelangen Heerenveen),
Dhr. M.A. van der Ven (Gemeentebelangen Heerenveen),
Dhr. J. Dekker (GroenLinks),
Dhr. J. Naber (GroenLinks),
Dhr. Y. van Woersem (GroenLinks),
Dhr. A.B.J. Hartsuiker (Heerenveen Lokaal),
Dhr. A. Melein (Heerenveen Lokaal),
Mw. J. van der Schaar (Heerenveen Lokaal),
Dhr. J.J. Buwalda (PvdA),
Dhr. J. Elsinga (PvdA),
Mw. M. Ersoy (PvdA),
Mw. W.L. Ottens (PvdA),
Mw. F. Pool-Smeding (PvdA),
Dhr. G.J. van der Wal (PvdA),
Dhr. O. Westerhof (PvdA),
Mw. D. van Ruth (SP),
Dhr. J. van der Veen (SP),
Dhr. A. Kramp (VVD),
Mw. M.D. Kuipers-Jansma (VVD),
Dhr. R. Tromp (VVD),
Dhr. G. Walsweer (VVD)
Wethouder Mw. H. Rinkes (CDA),
Mw. drs. G. Rozema (GroenLinks),
Mw. S. Sijtsma (PvdA),
Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA),
Dhr. J. van Veen (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 7
VVD 4
CDA 3
Heerenveen Lokaal 3
FNP 3
D66 3
GroenLinks 3
Gemeentebelangen Heerenveen 2
SP 2
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0074
KVK-nummer 59707720

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?