Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerenveen (Heerenveen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-05-2023 Op 09-05-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 09-05-2023 doorgevoerd.
Actief van 01-07-1934 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Crackstraat 2
8441 ES HEERENVEEN
Fryslân
Postadres Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN

Contactgegevens

Telefoon (0513) 61 76 17 (algemeen)
Internet http://www.heerenveen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerenveen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Heerenveen

Geografische informatie

Oppervlakte 140,16 km2
Aantal inwoners 51637
Inwoners per km2 368
Bevat plaatsen Akkrum, Aldeboarn, Bontebok, De Knipe, Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, Luinjeberd, Mildam, Nes Gem Heerenveen, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Terband, Tjalleberd

Functies

Burgemeester Dhr. T.J. van der Zwan (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. B. Hoekstra (CDA),
Mw. C. de Heij (ChristenUnie),
Mw. Y.J. Chang (D66),
Dhr. A. Eijer (FNP),
Dhr. M.A. van der Ven (Gemeentebelangen Heerenveen),
Dhr. Y. van Woersem (GroenLinks),
Dhr. A.B.J. Hartsuiker (Heerenveen Lokaal),
Mw. W.L. Ottens (PvdA),
Dhr. J. van der Veen (SP),
Dhr. R. Tromp (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. J. van Leeuwestijn
Locoburgemeester Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA)
Raadsgriffier Mw. L. Roest-Jonkers
Raadslid Dhr. B. Hoekstra (CDA),
Dhr. R. Hoekstra (CDA),
Mw. A. Scheweer (CDA),
Mw. C. de Heij (ChristenUnie),
Dhr. A. Abma (D66),
Mw. Y.J. Chang (D66),
Mw. J. de Raad (D66),
Dhr. A. Eijer (FNP),
Dhr. G. Jansen (FNP),
Mw. A. de Jong-Kleefstra (FNP),
Mw. A. Speel (Gemeentebelangen Heerenveen),
Dhr. M.A. van der Ven (Gemeentebelangen Heerenveen),
Dhr. J. Dekker (GroenLinks),
Dhr. J. Naber (GroenLinks),
Dhr. Y. van Woersem (GroenLinks),
Dhr. A.B.J. Hartsuiker (Heerenveen Lokaal),
Dhr. A. Melein (Heerenveen Lokaal),
Mw. J. van der Schaar (Heerenveen Lokaal),
Dhr. J.J. Buwalda (PvdA),
Dhr. J. Elsinga (PvdA),
Mw. M. Ersoy (PvdA),
Mw. W.L. Ottens (PvdA),
Mw. F. Pool-Smeding (PvdA),
Dhr. G.J. van der Wal (PvdA),
Dhr. O. Westerhof (PvdA),
Mw. D. van Ruth (SP),
Dhr. J. van der Veen (SP),
Dhr. A. Kramp (VVD),
Mw. M.D. Kuipers (VVD),
Dhr. R. Tromp (VVD),
Dhr. G. Walsweer (VVD)
Wethouder Mw. H. Rinkes (CDA),
Mw. drs. G. Rozema (GroenLinks),
Dhr. S. Sijtsma (PvdA),
Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA),
Dhr. J. van Veen (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 7
VVD 4
Heerenveen Lokaal 3
FNP 3
CDA 3
D66 3
GroenLinks 3
Gemeentebelangen Heerenveen 2
SP 2
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0074
KVK-nummer 59707720

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?