Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ooststellingwerf (Ooststellingwerf)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-02-2024 Op 08-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres 't Oost 11
8431 LE OOSTERWOLDE FR
Fryslân
Postadres Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE FR

Contactgegevens

Telefoon 14 0516 (algemeen)
Internet http://www.ooststellingwerf.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ooststellingwerf.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Ooststellingwerf

Geografische informatie

Oppervlakte 226,08 km2
Aantal inwoners 25837
Inwoners per km2 114
Bevat plaatsen Appelscha, Donkerbroek, Elsloo FR, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde FR, Ravenswoud, Waskemeer

Functies

Burgemeester Dhr. J. Werkman (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. T.W. Swart (CDA),
Dhr. B. Leistra (ChristenUnie),
Dhr. I. Minnema (D66),
Dhr. H.J. Vos (GroenLinks),
Dhr. M. Moes (Lokaal Sociaal Ooststellingwerf),
Dhr. H. Dongstra (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. L.H. Polpe (PvdA),
Dhr. B. Oostra (Vrije Partij Ooststellingwerf),
Dhr. S. van Weperen (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. W. Mutter
Locoburgemeester Mw. M.J.E. Verhagen (Ooststellingwerfsbelang)
Raadsgriffier Mw. A. Hensen
Raadslid Dhr. T.W. Swart (CDA),
Mw. M. van Tellingen (CDA),
Dhr. B. Leistra (ChristenUnie),
Dhr. I. Minnema (D66),
Mw. L. Edema (GroenLinks),
Mw. E. Schievink (GroenLinks),
Dhr. H.J. Vos (GroenLinks),
Dhr. S. ter Heide (Lokaal Sociaal Ooststellingwerf),
Dhr. M. Moes (Lokaal Sociaal Ooststellingwerf),
Dhr. B. Beijert (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. H. Betten (OoststellingwerfsBelang),
Mw. A.T. Broersma-Ruiter (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. H. Dongstra (OoststellingwerfsBelang),
Mw. R. de Groot (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. S. de Jong (PvdA),
Dhr. L.H. Polpe (PvdA),
Dhr. J. Vledder (PvdA),
Mw. E. Messham (Vrije Partij Ooststellingwerf),
Dhr. B. Oostra (Vrije Partij Ooststellingwerf),
Dhr. B. van 't Klooster (VVD),
Dhr. S. van Weperen (VVD)
Wethouder Dhr. G. But (GroenLinks),
Mw. M.J.E. Verhagen (Ooststellingwerfsbelang),
Dhr. J. Nijboer (PvdA),
Dhr. J. van Weperen (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
OoststellingwerfsBelang 5
GroenLinks 3
PvdA 3
CDA 2
VVD 2
Vrije Partij Ooststellingwerf 2
Lokaal Sociaal Ooststellingwerf 2
D66 1
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0085
KVK-nummer 01180311

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?