Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ooststellingwerf (Ooststellingwerf)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-07-2024 Op 11-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres 't Oost 11
8431 LE OOSTERWOLDE FR
Fryslân
Wijze van afspraak maken Online: https://afspraakmaken.ooststellingwerf.nl/
Postadres Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE FR

Contactgegevens

Telefoon 14 0516 (algemeen)
Internet http://www.ooststellingwerf.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ooststellingwerf.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Ooststellingwerf

Geografische informatie

Oppervlakte 226,08 km2
Aantal inwoners 25824
Inwoners per km2 114
Bevat plaatsen Appelscha, Donkerbroek, Elsloo FR, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde FR, Ravenswoud, Waskemeer

Functies

Burgemeester Dhr. J. Werkman (VVD)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. drs. W. Mutter
Locoburgemeester Mw. M.J.E. Verhagen (Ooststellingwerfsbelang)
Raadsgriffier Mw. A. Hensen
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
OoststellingwerfsBelang 5
GroenLinks 3
PvdA 3
Lokaal Sociaal Ooststellingwerf 2
CDA 2
VVD 2
Vrije Partij Ooststellingwerf 2
D66 1
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0085
KVK-nummer 01180311

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?