Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 23-12-2020 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 10-03-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 10-03-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 10-03-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Drift 11c
7991 AA Dwingeloo
Postadres Drift 11c
7991 AA Dwingeloo

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Drenthe

Bevoegdheden

Artikel 4

  1. De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten kunnen ter behartiging van de taken als bedoeld in artikel 3 besluiten bevoegdheden over te dragen aan respectievelijk het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingsverband.

  2. Het samenwerkingsverband oefent de overgedragen bevoegdheden eerst uit voor zover het Algemeen Bestuur daarmee instemt.

  3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid regelt zo nodig de bijdrage in de kosten in verband met de uitoefening van de betreffende bevoegdheden.

  4. Een vertegenwoordiger van een deelnemende gemeente, waarvan het bestuur de bepaalde bevoegdheid niet heeft overgedragen, onthoudt zich in de vergadering van het Algemeen Bestuur van medestemmen over aangelegenheden, die betrekking hebben op de uitoefening van bedoelde bevoegdheid.

  5. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden, de uitoefening van deze bevoegdheden en het toezicht daarop, zijn van overeenkomstige toepassing.

  6. Een besluit, als bedoeld in het eerste lid, wordt de aan het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten meegedeeld en wordt bekend gemaakt door ter inzagelegging ter secretarie van de gemeente, die het aangaat, alsmede opgenomen in de registers als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

    De voorzitter van het samenwerkingsverband maakt de ter inzagelegging tevoren bekend in één of meerdere dag- of nieuwsbladen, die in het gebied verspreid worden.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
13-10-1998 Gemeente Aa en Hunze College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Assen College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Borger-Odoorn College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Coevorden College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente De Wolden College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Emmen College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Hoogeveen College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Meppel College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Midden-Drenthe College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Noordenveld College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Ooststellingwerf College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Tynaarlo College van burgemeester en wethouders
13-10-1998 Gemeente Westerveld College van burgemeester en wethouders

Doel

Het samenwerkingsverband heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van recreatie en toerisme.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Drenthe
Datum van oprichting 13-10-1998
Telefoon (0521) 59 32 10 (algemeen)
Internet https://www.recreatieschapdrenthe.nl (algemeen)
https://www.recreatieschapdrenthe.nl/contact (contact)
E-mail info@recreatieschap.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.recreatieschapdrenthe.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?