Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Meppel (Meppel)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-06-2024 Op 20-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Grote Oever 26
7941 BJ MEPPEL
Drenthe
Postadres Postbus 501
7940 AM MEPPEL

Contactgegevens

Telefoon 14 0522 (algemeen)
Internet http://www.meppel.nl (algemeen)
E-mail postbus@meppel.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Meppel

Geografische informatie

Oppervlakte 58 km2
Aantal inwoners 35810
Inwoners per km2 617
Bevat plaatsen Broekhuizen DR, De Schiphorst, Meppel, Nijeveen, Rogat

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. Bijl (PvdA)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. A.J. Kastelein
Locoburgemeester Dhr. K.J. de Vries (Sterk Meppel)
Raadsgriffier Dhr. W. Spoelstra
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
Sterk Meppel 7
VVD 4
CDA 3
ChristenUnie 2
SP 2
D66 2
PvdA 2
GroenLinks 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0119
KVK-nummer 01178692

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?