Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-01-2022 Op 17-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Overcingellaan 15e 2e verdieping
9401 LA Assen
Postadres Postbus 189
9400 AD Assen

Algemene informatie

Citeertitel Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Archiefzorgdrager Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Beleidsterreinen verkeer

Bevoegdheden

Artikel 10 Bevoegdheden bestuur

 1. Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe die aan de Regeling zijn opgedragen.

 2. Het bestuur kan de voorzitter, of één of meer leden bevoegdheden toekennen.

 3. Het bestuur kan mandaat/volmacht verlenen aan de directeur met uitzondering van:

  1. het vaststellen, dan wel wijzigen van de begroting;

  2. het vaststellen van de jaarrekening;

  3. het vaststellen van de financiële beheerverordening, de controleverordening en de verordening op het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid, zoals omschreven in de artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet;

  4. het vaststellen van een organisatiereglement en bijbehorende regels;

  5. het instellen van reserves en voorzieningen.

Deelnemende organisaties (23)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-03-2018 Gemeente Aa en Hunze College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Assen College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Borger-Odoorn College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Coevorden College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente De Wolden College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Emmen College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Hoogeveen College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Meppel College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Midden-Drenthe College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Midden-Groningen College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Noordenveld College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Oldambt College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Pekela College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Stadskanaal College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Tynaarlo College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Veendam College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Westerveld College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Gemeente Westerwolde College van burgemeester en wethouders
01-03-2018 Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe Dagelijks bestuur
01-01-2019 Gemeente Het Hogeland College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Westerkwartier College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Eemsdelta College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang waarvoor de Regeling wordt getroffen, is ter ondersteuning van de deelnemers bij het uitvoeren van de vervoersovereenkomsten die door de deelnemers zijn gesloten en de advisering bij de doorontwikkeling van vervoer in het gebied van de deelnemers.

Deze Regeling ziet op vraaggestuurd vervoer niet volgens een dienstregeling. Uitdrukkelijk is het openbaar vervoer zoals bedoeld in de Wet Personenvervoer 2000 uitgesloten, met uitzondering van vervoer waarvoor ontheffing is verleend of vervoer dat wordt uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties (buurtbussen).

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Datum van oprichting 01-03-2018
Internet https://www.publiekvervoer.nl (algemeen)
https://www.publiekvervoer.nl/organisatie/over-ons (contact)
E-mail info@publiekvervoer.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.publiekvervoer.nl/organisatie/over-ons

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?