Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Veendam (Veendam)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-02-2024 Op 04-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 5
9641 AW VEENDAM
Groningen
Postadres Postbus 20004
9640 PA VEENDAM

Contactgegevens

Telefoon (0598) 65 22 22 (algemeen)
Internet http://www.veendam.nl (algemeen)
E-mail Info@veendam.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Veendam

Geografische informatie

Oppervlakte 78,71 km2
Aantal inwoners 27616
Inwoners per km2 350
Bevat plaatsen Borgercompagnie, Veendam, Wildervank

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. mr. S.E. Korthuis (VVD)
Fractievoorzitter Mw. G.E.M. Drent-Sinot (CDA),
Mw. A. van den Eerden-van der Molen (ChristenUnie),
Mw. J.E. Schoenmaker-Tiems (D66),
Dhr. R.M. de Jonge (Gemeentebelangen),
Dhr. R. Haije (PvdA),
Dhr. L. Jonker (SP),
Mw. H. Venema-van der Woude (Veuruutkiek),
Mw. B. Meerloo-van Koldam (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. A. Castelein
Locoburgemeester Dhr. ing. H.J. Schmaal (Gemeentebelangen)
Raadsgriffier Dhr. A. Swart
Raadslid Mw. G.E.M. Drent-Sinot (CDA),
Mw. A. van den Eerden-van der Molen (ChristenUnie),
Mw. J.E. Schoenmaker-Tiems (D66),
Dhr. A. Huizenga (Gemeentebelangen),
Dhr. R.M. de Jonge (Gemeentebelangen),
Mw. C.A. Knot (Gemeentebelangen),
Dhr. G.H. Visser (Gemeentebelangen),
Dhr. J. Westerhuis (Gemeentebelangen),
Dhr. N.J. van Woerkom (Gemeentebelangen),
Mw. M.G. Zweerts-de Jong (Gemeentebelangen),
Dhr. R. Haije (PvdA),
Dhr. B.A. Kenters (PvdA),
Mw. P. Loots (PvdA),
Dhr. T. Mete (PvdA),
Dhr. J. Tepper (PvdA),
Mw. A. van der Ende-Smit (SP),
Dhr. L. Jonker (SP),
Dhr. H. Schoonewille (SP),
Dhr. J.P. Langen (Veuruutkiek),
Mw. H. Venema-van der Woude (Veuruutkiek),
Mw. B. Meerloo-van Koldam (VVD)
Wethouder Dhr. ing. H.J. Schmaal (Gemeentebelangen),
Mw. A.M.A. Grimbergen (PvdA),
Dhr. B. Wierenga (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen 7
PvdA 5
SP 3
Veuruutkiek 2
ChristenUnie 1
VVD 1
CDA 1
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0047
KVK-nummer 50852736

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?