Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Veendam (Veendam)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-07-2024 Op 19-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 5
9641 AW VEENDAM
Groningen
Postadres Postbus 20004
9640 PA VEENDAM

Contactgegevens

Telefoon (0598) 65 22 22 (algemeen)
Internet http://www.veendam.nl (algemeen)
E-mail Info@veendam.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Veendam

Geografische informatie

Oppervlakte 78,71 km2
Aantal inwoners 27520
Inwoners per km2 349
Bevat plaatsen Borgercompagnie, Veendam, Wildervank

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. mr. S.E. Korthuis (VVD)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. A. Castelein
Locoburgemeester Dhr. ing. H.J. Schmaal (Gemeentebelangen)
Raadsgriffier Dhr. A. Swart
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.veendam.nl/Onderwerpen/Bestuur_en_organisatie

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen 7
PvdA 5
SP 3
Veuruutkiek 2
ChristenUnie 1
VVD 1
CDA 1
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0047
KVK-nummer 50852736

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?