Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 23-05-2022 Op 22-08-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsweg 2
9901 CR Appingedam
Groningen
Postadres Postbus 130
9900 AC Appingedam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Archiefzorgdrager Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Beleidsterreinen sociale zekerheid

Bevoegdheden

Artikel 5 Overdracht en uitvoering wettelijke bevoegdheden

  1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 30, eerste lid, onder a en b, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, worden aan de bestuursorganen van de bank – met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in artikel 2 Wgs – integraal alle bevoegdheden van regeling en bestuur van de deelnemende gemeenten overgedragen met betrekking tot:

    1. de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

    2. het beslissen op bezwaar en het voeren van verweer in beroepsprocedures met betrekking tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

    3. de in artikel 4 lid 2 genoemde regelgeving;

    4. enige andere wettelijke bepaling of beleidsregel aangaande het in artikel 3 genoemde doel van de regeling.

  2. Voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de in artikel 3 genoemde doelstelling, treden de organen van de bank in de plaats van de respectievelijke bestuursorganen van de deelnemers, ieder voor zover het hen aangaat.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-1967 Gemeente Pekela College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1967 Gemeente Veendam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2010 Gemeente Oldambt College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2019 Gemeente Het Hogeland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2021 Gemeente Eemsdelta College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De bank is een kredietbank als bedoeld in artikel 5 Wck en heeft geen winstoogmerk. De regeling wordt getroffen ten bate van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de volgende belangen:

a. het verlenen van hulp om te komen tot een financieel stabiele situatie bij burgers die in financiële moeilijkheden verkeren of dreigen te raken;

b. het op zakelijke en sociaal verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan sociale kredieten;

c. het voorkomen van maatschappelijk minder gewenste vormen van financiële dienstverlening.

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Afkorting VKB
Datum van oprichting 01-12-1967
Telefoon (0596) 62 96 00 (algemeen)
Internet https://www.vkb.nl (algemeen)
E-mail info@vkb.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.volkskredietbank.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?