Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Eemsdelta (Eemsdelta)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-10-2022 Op 06-10-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-10-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2021 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminaweg 14
9901 CM APPINGEDAM
Provincie Groningen
Postadres Postbus 15
9900 AA APPINGEDAM
Telefoon 14 0596 (algemeen)
Internet http://www.eemsdelta.nl (algemeen)
E-mail gemeente@eemsdelta.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Eemsdelta

Geografische informatie

Oppervlakte 364,07 km2
Aantal inwoners 45389
Inwoners per km2 124
Bevat plaatsen 'T Zandt GN, Appingedam, Bierum, Borgsweer, Delfzijl, Eenum, Farmsum, Garrelsweer, Garsthuizen, Godlinze, Holwierde, Huizinge, Krewerd, Leermens, Loppersum, Losdorp, Meedhuizen, Middelstum, Oosterwijtwerd, Spijk GN, Startenhuizen Eemsdelta, Stedum, Termunten, Termunterzijl, Toornwerd, Wagenborgen, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum GN, Woldendorp, Zeerijp, Zijldijk

Functies

Burgemeester Dhr. B. Visser (ChristenUnie)
Fractievoorzitter Dhr. E.W. Raangs (CDA),
Mw. K. Schenkel-Zandvoort (ChristenUnie),
Dhr. E.K.H. Stulp (Gemeentebelangen Eemsdelta),
Mw. C. Looyé-Sinnema (GroenLinks),
Dhr. N. Boersma (Lokaal Belang Eemsdelta),
Dhr. J. van der Lei (PvdA),
Dhr. E. Mulder (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. R. Koch
Locoburgemeester Mw. A. Usmany-Dallinga (Lokaal Belang Eemsdelta)
Raadsgriffier Mw. T.G.C. Kramer-Klein
Raadslid Mw. A.A.G. Elderman-Star (CDA),
Dhr. E.W. Raangs (CDA),
Dhr. M. Joustra (CDA),
Dhr. G.R. Drenth (ChristenUnie),
Dhr. H.R. Kol (ChristenUnie),
Mw. K. Schenkel-Zandvoort (ChristenUnie),
Dhr. C.A. van Ekelenburg (Gemeentebelangen Eemsdelta),
Dhr. E.K.H. Stulp (Gemeentebelangen Eemsdelta),
Dhr. J.L.G. van der Kooi (GroenLinks),
Mw. C. Looyé-Sinnema (GroenLinks),
Dhr. H.J. Dijkstra (Lokaal Belang Eemsdelta),
Dhr. N. Boersma (Lokaal Belang Eemsdelta),
Dhr. W. Hartlief (Lokaal Belang Eemsdelta),
Mw. P. Blink (Lokaal Belang Eemsdelta),
Mw. S.A. Buiter-Dallinga (Lokaal Belang Eemsdelta),
Dhr. M.W. Meijer (Lokaal Belang Eemsdelta),
Dhr. I. Poucki (Lokaal Belang Eemsdelta),
Dhr. G.J. Reinders (Lokaal Belang Eemsdelta),
Mw. J.G. Schoonhoven (Lokaal Belang Eemsdelta),
Dhr. J.M. Veldt (Lokaal Belang Eemsdelta),
Dhr. F. Yozgat (Lokaal Belang Eemsdelta),
Dhr. J. van der Lei (PvdA),
D. Vijver (PvdA),
Mw. J.H. Volmer-Kuiper (PvdA),
Dhr. J.C.J. Wagenaar (PvdA),
Mw. E. Wassenaar (PvdA),
Dhr. B.J. Huizing (VVD),
Dhr. E. Mulder (VVD),
Dhr. F. Ozinga (VVD)
Wethouder Dhr. P. Prins (CDA),
Dhr. M. Joostens (ChristenUnie),
Dhr. J.H. Menninga (Lokaal Belang Eemsdelta),
Mw. A. Usmany-Dallinga (Lokaal Belang Eemsdelta),
Dhr. drs. J.A. Ronde (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Lokaal Belang Eemsdelta 11
PvdA 5
CDA 3
ChristenUnie 3
VVD 3
Gemeentebelangen Eemsdelta 2
GroenLinks 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1979

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid