Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hoogeveen (Hoogeveen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2024 Op 05-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
7901 BP HOOGEVEEN
Drenthe
Postadres Postbus 20000
7900 PA HOOGEVEEN

Contactgegevens

Telefoon 14 0528 (algemeen)
Internet http://www.hoogeveen.nl (algemeen)
E-mail info@hoogeveen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Hoogeveen

Geografische informatie

Oppervlakte 129,25 km2
Aantal inwoners 56591
Inwoners per km2 437
Bevat plaatsen Alteveer Gem Hoogeveen, Elim, Fluitenberg, Hollandscheveld, Hoogeveen, Nieuweroord, Nieuwlande, Noordscheschut, Pesse, Stuifzand, Tiendeveen

Functies

Burgemeester Dhr. M. Breukelman (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. L. Otten (CDA),
Mw. H. Pullen-Muis (ChristenUnie),
Mw. M.E. Rutgers (D66),
Dhr. A.V.B. Vos (Forum voor Democratie),
Mw. H.M. Hooijer-Everts (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. K. van Hoorn (GroenLinks),
Dhr. S.M. van Eck (PvdA),
Dhr. B. van Rijn (SGP),
Dhr. J.M. Pomper (SP),
Dhr. R. Klok (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. H.B.J. Mulder
Locoburgemeester Dhr. dr. D.D. Reneman (VVD)
Raadsgriffier Mw. C. Elken
Raadslid Mw. A.T. Bisschop-Hiemstra (CDA),
Dhr. H. Feenstra-Paas (CDA),
Mw. A.L.N. Jansen-Brandsema (CDA),
Dhr. K. Kroezen (CDA),
Dhr. L. Otten (CDA),
Dhr. A. de Weerd (CDA),
Dhr. M. van Dijk (ChristenUnie),
Dhr. K.M. Meesters (ChristenUnie),
Mw. H. Pullen-Muis (ChristenUnie),
Mw. M.E. Rutgers (D66),
Dhr. A. Kleine (Forum voor Democratie),
Dhr. A.V.B. Vos (Forum voor Democratie),
Dhr. J. van der Heide (Gemeentebelangen (GB)),
Mw. H.M. Hooijer-Everts (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. S. van der Meulen (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. C. Özbilir (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. A.A. Sieders (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. J. van der Sleen (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. G.G.J. Walda (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. K. van Hoorn (GroenLinks),
Dhr. J. Bauer (PvdA),
Dhr. W. Dekker (PvdA),
Dhr. S.M. van Eck (PvdA),
Dhr. J. de Goede (PvdA),
Mw. L. Schonewille (PvdA),
Dhr. B. van Rijn (SGP),
Dhr. H. Baalman (SP),
Dhr. J.M. Pomper (SP),
Mw. E. Blenkers (VVD),
Dhr. R. Klok (VVD),
Dhr. W. Kramer (VVD)
Wethouder Dhr. J. Westendorp (ChristenUnie),
Dhr. H.G. Wind (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. A.M. Tuit (PvdA),
Dhr. R. Bisschop (VVD),
Dhr. dr. D.D. Reneman (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen (GB) 7
CDA 6
PvdA 5
VVD 3
ChristenUnie 3
SP 2
Forum voor Democratie 2
GroenLinks 1
SGP 1
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0118
KVK-nummer 01175828

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?