Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 03-09-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 14-06-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen
Postadres Postbus 144
9400 AC Assen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder GGD Drenthe
Archiefzorgdrager GGD Drenthe

Bevoegdheden

Artikel 7 Taken en bevoegdheden

 1. Het algemeen bestuur kan besluiten tot een verdere toedeling van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur.

 2. Van de verdere toedeling van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur zijn in ieder geval uitgezonderd de besluiten genoemd in artikel 12, lid 1 en b van deze regeling.

 3. Tot de taken van het algemeen bestuur horen in ieder geval:

  1. het vaststellen of wijzigen van de begroting;

  2. het vaststellen van de jaarrekening;

  3. het vaststellen, wijzigen of intrekken van reglementen;

  4. het wijzigen van de regeling;

  5. het vaststellen van tarieven;

  6. het doen van uitgaven voordat de begroting of begrotingswijziging die dat mogelijk maakt is goedgekeurd;

  7. het benoemen of ontslaan van leden van het dagelijks bestuur.

 4. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2011 Gemeente Aa en Hunze College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Assen College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Borger-Odoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Coevorden College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente De Wolden College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Emmen College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Hoogeveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Meppel College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Midden-Drenthe College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Noordenveld College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Tynaarlo College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Westerveld College van burgemeester en wethouders

Doel

GGD Drenthe heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid1 van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.

1 GGD Drenthe bevordert individueel en collectief gezond gedrag; beschermt tegen bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting; bewaakt de volksgezondheid door gezondheidsrisico’s en onveiligheid te signaleren en inzichten hierover actief te communiceren.

2 Waaronder de door de minister van VWS gemandateerde taak inzake vergunningsverlening tatoeëren en piercen.

3 Het begrip 'additionele taak' is bewust niet gedefinieerd. Dit geeft het algemeen bestuur de mogelijkheid om producten uitdrukkelijk als additionele taak te benoemen. Maar het is ook mogelijk om dit begrip een louter financiële betekenis te geven, bijvoorbeeld door als additionele taak te benoemen: elk product waarvoor betaald wordt buiten de inwonersbijdrage.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GGD Drenthe
Datum van oprichting 01-01-2011
Telefoon (0592) 30 63 00 (algemeen)
Fax (0592) 31 42 48
Internet https://www.ggddrenthe.nl/publiek (algemeen)
https://www.ggddrenthe.nl/over-ggd/algemeen-contactformulier (contactformulier)
E-mail info@ggddrenthe.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ggddrenthe.nl/over-ggd/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?