Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 12-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-06-2021 Op 05-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres RUD vestiging Assen
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Postadres Postbus 1017
9400 BA Assen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Archiefzorgdrager Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Bevoegdheden

Artikel 2 Instelling, doelen beleid

  1. Er is een openbaar lichaam welke rechtspersoonlijkheid bezit als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet, genaamd Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, verder te noemen de Regionale Uitvoeringsdienst.

  2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Assen en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

  3. Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de uitvoering van taken van toezicht op en handhaving van de milieuvoorschriften krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overige milieuwet- en regelgeving, alsook voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening krachtens deze wet- en regelgeving, zoals omschreven in Hoofdstuk 2 van deze regeling.

  4. Het openbaar lichaam heeft de volgende bevoegdheden:

    1. Het openbaar lichaam heeft de bevoegdheden die het van rechtswege bezit om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen, waaronder de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en de bevoegdheid tot het aanstellen van personeel op publiekrechtelijke grondslag;

    2. Het openbaar lichaam is bevoegd tot het op verzoek en ten behoeve van één of meerdere deelnemers en/of derden verrichten van diensten.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2013 Gemeente Aa en Hunze College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Assen College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Borger-Odoorn College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Coevorden College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente De Wolden College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Emmen College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Hoogeveen College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Meppel College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Midden-Drenthe College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Noordenveld College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Tynaarlo College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Westerveld College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Provincie Drenthe Gedeputeerde staten

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de uitvoering van taken van toezicht op en handhaving van de milieuvoorschriften krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overige milieuwet- en regelgeving, alsook voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening krachtens deze wet- en regelgeving, zoals omschreven in Hoofdstuk 2 van deze regeling.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Afkorting RUD Drenthe
Datum van oprichting 01-07-2013
Telefoon (0800) 91 02 (algemeen)
Internet https://www.ruddrenthe.nl (algemeen)
E-mail info@ruddrenthe.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ruddrenthe.nl/contact.html

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?