Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Drenthe (DR)

Provincie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-11-2023 Op 13-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Postbus 122
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Drenthe
Postadres Postbus 122
9400 AC Assen

Contactgegevens

Telefoon (0592) 36 55 55 (algemeen)
(0592) 36 53 03 (Milieuklachtenlijn)
Internet http://www.provincie.drenthe.nl (algemeen)
E-mail post@drenthe.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.provincie.drenthe.nl/contact/
Sociale Media provinciedrenthe (Facebook)
provincie-drenthe (LinkedIn)
provdrenthe (Instagram)
provdrenthe (X)

Organisatieonderdelen (6)

Algemene informatie

Afkorting DR

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Identificatiecodes

KVK-nummer 01179514

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?