Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling SNN

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 21-09-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-01-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Bezoekadres Postbus 779
9700 AT Groningen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling SNN
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Archiefzorgdrager Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. De bevoegdheid tot subsidieverstrekking uit de middelen die door of namens de deelnemers gezamenlijk aan het samenwerkingsverband ter beschikking worden gesteld, wordt bij gelijkluidend besluit opgedragen aan het samenwerkingsverband.

  2. Ten behoeve van de aan het samenwerkingsverband opgedragen taken kan het daartoe bevoegde bestuursorgaan uitsluitend gelijkluidende algemeen verbindende voorschriften vaststellen.

  3. Het samenwerkingsverband kan, op verzoek en ten behoeve van één of meerdere deelnemers of derden, overige werkzaamheden verrichten na instemming van het dagelijks bestuur.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-1992 Provincie Drenthe Gedeputeerde staten
01-07-1992 Provincie Fryslân Gedeputeerde staten
01-07-1992 Provincie Groningen Gedeputeerde staten

Doel

De regeling heeft ten doel de belangenbehartiging van de deelnemende provincies te ondersteunen ten behoeve van de ontwikkeling van Noord-Nederland, mede door het beheer van financiële fondsen, de besteding van deze middelen en het faciliteren van een managementautoriteit ter uitvoering van Europese programma’s.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Afkorting SNN
Datum van oprichting 01-07-1992
Telefoon (050) 522 49 00 (algemeen)
Internet https://www.snn.nl (algemeen)
E-mail info@snn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.snn.nl/bezoek-bel-of-mail-ons

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?