Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Fryslân (FR)

Provincie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-05-2024 Op 02-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon (058) 292 59 25 (algemeen)
Internet https://www.fryslan.frl (algemeen)
https://open.fryslan.frl (openbare informatie Woo)
https://www.fryslan.frl/publieksinformatie (indienen Woo verzoek)
E-mail provincie@fryslan.frl (algemeen)
Contactpagina https://www.fryslan.frl/home/contact-en-adres_3187/

Organisatieonderdelen (4)

Algemene informatie

Afkorting FR

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Identificatiecodes

KVK-nummer 01178978

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?