Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Fryslân (FR)

Provincie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-12-2021 Op 01-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-12-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Telefoon (058) 292 59 25 (algemeen)
Fax (058) 292 51 25
Internet https://www.fryslan.frl (algemeen)
E-mail provincie@fryslan.frl (algemeen)

Organisatieonderdelen (4)

Algemene informatie

Afkorting FR

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Identificatiecodes

KVK-nummer 01178978

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid