Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provinciale organisatie

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-12-2021 Op 24-03-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-12-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Telefoon (058) 292 59 25 (algemeen)
Fax (058) 292 51 25
Internet https://www.fryslan.frl (algemeen)
E-mail provincie@fryslan.frl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Functies

Algemeen directeur / Provinciesecretaris Mevr. R.E. Bouius-Riemersma MBA MCM

Beschrijving

Verdere informatie over de organisatie van de provincie Fryslân vindt u op de website van de provincie: https://www.fryslan.frl/wat-doen-we