Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Gedeputeerde Staten

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-10-2023 Op 19-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon (058) 292 59 25 (algemeen)
Fax (058) 292 51 25
Internet https://www.fryslan.frl/bestuur/ (algemeen)
E-mail provincie@fryslan.frl (algemeen)

Onderdeel van

Functies

Voorzitter drs. A.A.M. Brok
Secretaris J. Algra

Organisatiebeschrijving

De leden van Gedeputeerde Staten worden benoemd door en uit de leden van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten zijn belast met het dagelijks bestuur van de provincie. De commissaris van de Koning en de gedeputeerden vormen tezamen Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten van Fryslân tellen 6 leden. Verdere informatie over Gedeputeerde Staten van Fryslân vindt u op de website van de provincie: [https://www.fryslan.frl/het-college-van-gedeputeerde-staten/](https://www.fryslan.frl/het-college-van-gedeputeerde-staten/)

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?