Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Gedeputeerde Staten

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-07-2022 Op 31-05-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon (058) 292 59 25 (algemeen)
Fax (058) 292 51 25
Internet https://www.fryslan.frl/bestuur/ (algemeen)
E-mail provincie@fryslan.frl (algemeen)

Onderdeel van

Functies

Voorzitter drs. A.A.M. Brok
Secretaris A. Schepers

Beschrijving

De leden van Gedeputeerde Staten worden benoemd door en uit de leden van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten zijn belast met het dagelijks bestuur van de provincie. De commissaris van de Koning en de gedeputeerden vormen tezamen Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten van Fryslân tellen 6 leden. Verdere informatie over Gedeputeerde Staten van Fryslân vindt u op de website van de provincie: https://www.fryslan.frl/het-college-van-gedeputeerde-staten/

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?