Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 21-12-2018 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 03-10-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 10-10-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Overcingellaan 15e
9401 LA Assen
Postadres Postbus 189
9400 AD Assen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Archiefzorgdrager Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Beleidsterreinen verkeer | openbaar vervoer

Bevoegdheden

Artikel 4

  1. De deelnemende bestuursorganen besluiten bij gelijkluidend besluit welke vormen van openbaar vervoer onder deze regeling vallen.

  2. Het Openbaar Lichaam OV-bureau beschikt daarbij over de bevoegdheden die voortvloeien uit de artikelen 20 en 44 van de Wet personenvervoer 2000.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Provincie Drenthe Gedeputeerde staten
01-01-2005 Provincie Groningen Gedeputeerde staten

Doel

De belangen ter behartiging waarvan deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan, zijn:

• het realiseren, instandhouden en verbeteren van openbaar vervoer.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Alternatieve naam Openbaar Lichaam OV-bureau
Afkorting OVB
Datum van oprichting 01-01-2005
Telefoon (0592) 39 69 00 (algemeen)
Internet https://www.ovbureau.nl (algemeen)
https://ovbureau.nl/contact (contact)
E-mail info@ovbureau.nl (algemeen)
Contactpagina https://ovbureau.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?