Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Overcingellaan 15e
9401 LA Assen
Postadres Postbus 189
9400 AD Assen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Archiefzorgdrager Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Bevoegdheden

Artikel 4.

  1. De deelnemende bestuursorganen besluiten bij gelijkluidend besluit welke vormen van openbaar vervoer onder deze regeling vallen.

  2. Het Openbaar Lichaam OV-bureau beschikt daarbij over de bevoegdheden die voortvloeien uit de artikelen 20 en 44 van de Wet personenvervoer 2000.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Provincie Drenthe Gedeputeerde staten
01-01-2005 Provincie Groningen Gedeputeerde staten

Doel

De belangen ter behartiging waarvan deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan, zijn:

• het realiseren, instandhouden en verbeteren van openbaar vervoer.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Alternatieve naam Openbaar Lichaam OV-bureau
Afkorting OVB
Datum van oprichting 01-01-2005
Telefoon (0592) 39 69 00 (algemeen)
Internet https://www.ovbureau.nl (algemeen)
https://ovbureau.nl/contact (contact)
E-mail info@ovbureau.nl (algemeen)
Contactpagina https://ovbureau.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?