Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Reestmond

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-07-2022 Op 06-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Eekhorstweg 4
7942 JC Meppel
Postadres Postbus 146
7940 AC Meppel

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Reestmond
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Reestmond

Bevoegdheden

Artikel 3. Taken, activiteiten en bevoegdheden

  1. De colleges van de gemeenten dragen de volledige uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening voor wat betreft de tot de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening behorende ingezeten die werkzaam zijn bij het openbaar lichaam Reestmond over, met uitzondering van:

    1. Tot de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening behorende ingezeten van de gemeenten die op 31 december 2014 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst waren bij het openbaar lichaam Reestmond voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden;

    2. Tot de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening behorende ingezeten van de gemeenten, die door het college een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht krijgen aangeboden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden, en deze werknemers daartoe een passende arbeidsplaats aanbiedt.

  2. Tevens heeft het openbaar lichaam Reestmond de mogelijkheid om haar aanwezige infrastructuur ter beschikking te stellen ten behoeve van het in opdracht van of in samenwerking met de gemeenten en/of andere organisaties verrichten van bepaalde diensten en activiteiten voor andere vormen van gesubsidieerde arbeid, met dien verstande dat de taken genoemd in lid 1 op geen enkele wijze in gedrang mogen komen of mogen worden geschaad.

  3. Het openbaar lichaam heeft de mogelijkheid tot het oprichten van of het deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2008 Gemeente Meppel College van burgemeester en wethouders
01-07-2008 Gemeente Staphorst College van burgemeester en wethouders
01-07-2008 Gemeente Westerveld College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reestmond
Datum van oprichting 01-07-2008
Telefoon (0522) 23 62 36 (algemeen)
Fax (0522) 25 94 18
Internet https://www.reestmond.nl (algemeen)
https://www.reestmond.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@reestmond.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.reestmond.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?