Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-01-2023 Op 26-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-01-2023 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Koningstraat 13
9101 LP DOKKUM
Fryslân
Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM

Contactgegevens

Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.noardeast-fryslan.nl (algemeen)
E-mail info@noardeast-fryslan.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Noardeast-Fryslân

Geografische informatie

Oppervlakte 373,95 km2
Aantal inwoners 45593
Inwoners per km2 121
Bevat plaatsen Aalsum, Anjum, Augsbuurt, Blije, Bornwird, Brantgum, Burdaard, Burum, Dokkum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Munnekezijl, Nes Noardeast-Fryslan, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum FR, Oudwoude, Paesens, Raard, Reitsum, Ternaard, Triemen, Veenklooster, Waaxens, Wanswert, Warfstermolen, Westergeest, Wetsens, Wierum, Zwagerbosch

Functies

Burgemeester Dhr. mr. J.G. Kramer (FNP)
Fractievoorzitter Dhr. J. Talsma (BVNL),
Mw. G.J. Schoorstra-Boeijenga (CDA),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Mw. L.J. Jouta (FNP),
Mw. J.M. van Midlum-Huisman (Gemeentebelangen),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Mw. M. van der Meij-Baron (S!N),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. H. Verbunt
Locoburgemeester Dhr. A.J. Soepboer (FNP)
Raadsgriffier Dhr. mr. S.K. Dijkstra
Raadslid Dhr. J. Talsma (BVNL),
Dhr. S.J. Vogelzang (BVNL),
Dhr. H. Halbersma (CDA),
Dhr. D. Kooistra (CDA),
Mw. G.J. Schoorstra-Boeijenga (CDA),
Dhr. L. Sytsma (CDA),
Dhr. J. Dekkema (ChristenUnie),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Dhr. D. van der Meulen (ChristenUnie),
Mw. E. Vellinga-Zeilstra (ChristenUnie),
Dhr. J. Andringa (FNP),
Dhr. F. Breeuwsma (FNP),
Dhr. A.A. Buwalda (FNP),
Mw. B.B. van Dellen (FNP),
Mw. L.J. Jouta (FNP),
Mw. F. Meindertsma (FNP),
Dhr. J.J. Postema (FNP),
Dhr. J.D. van der Schaaf (FNP),
Mw. J.M. van Midlum-Huisman (Gemeentebelangen),
Dhr. J.H. Lammering (PvdA),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Mw. A.C.F. Admiraal-Boelens (S!N),
Dhr. M. de Boer (S!N),
Dhr. S. Keizer (S!N),
Mw. M. van der Meij-Baron (S!N),
Dhr. J. Nutma (S!N),
Mw. M. van der Staal (S!N),
Dhr. R.J. Torensma (S!N),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Wethouder Dhr. B. Koonstra (FNP),
Dhr. A.J. Soepboer (FNP),
Dhr. P. Braaksma (Gemeentebelangen),
Mw. R. Slijver (S!N),
Dhr. J.D. de Vries (S!N)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
FNP 8
S!N 7
CDA 4
ChristenUnie 4
BVNL 2
PvdA 2
VVD 1
Gemeentebelangen 1

Identificatiecodes

KVK-nummer 73552496

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid