Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân)

Gemeente

Actief van 01-01-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-05-2024 Op 12-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningstraat 13
9101 LP DOKKUM
Fryslân
Postadres Postbus 1
9100 AA DOKKUM

Contactgegevens

Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.noardeast-fryslan.nl (algemeen)
E-mail info@noardeast-fryslan.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Noardeast-Fryslân

Geografische informatie

Oppervlakte 373,95 km2
Aantal inwoners 45866
Inwoners per km2 122
Bevat plaatsen Aalsum, Aldwald, Augsbuert-Lytsewald, Blije, Boarnwert, Brantgum, Burdaard, Burum, De Trieme, Dokkum, Eanjum, Easternijtsjerk, Eastrum, Feankleaster, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumerutbuorren, Hantumhuzen, Hegebeintum, Hiaure, Holwert, Ie, Ingwierrum, Jannum, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerpomp, Kollumersweach, Lichtaard, Ljussens, Marrum, Mitselwier, Moarre, Moddergat, Munnekezijl, Nes Noardeast-Fryslan, Nijewier, Peazens, Raard, Reitsum, Sweagerbosk, Ternaard, Waaxens, Wanswert, Warfstermolen, Westergeast, Wetsens, Wierum

Functies

Burgemeester Dhr. mr. J.G. Kramer (FNP)
Fractievoorzitter Dhr. S.J. Vogelzang (BVNL),
Mw. G.J. Schoorstra-Boeijenga (CDA),
Mw. E. Vellinga-Zeilstra (ChristenUnie),
Dhr. F. Breeuwsma (FNP),
Mw. J.M. van Midlum-Huisman (Gemeentebelangen),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Mw. M. van der Meij-Baron (S!N),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. H. Verbunt
Locoburgemeester Mw. L.J. Jouta (FNP)
Raadsgriffier Dhr. mr. S.K. Dijkstra
Raadslid Mw. T.A. van der Veen (Belang van Nederland),
Dhr. S.J. Vogelzang (BVNL),
Dhr. H. Halbersma (CDA),
Dhr. D. Kooistra (CDA),
Mw. G.J. Schoorstra-Boeijenga (CDA),
Dhr. L. Sytsma (CDA),
Dhr. J. Dekkema (ChristenUnie),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Dhr. D. van der Meulen (ChristenUnie),
Mw. E. Vellinga-Zeilstra (ChristenUnie),
Dhr. J. Andringa (FNP),
Dhr. F. Breeuwsma (FNP),
Dhr. J.R. Buruma (FNP),
Dhr. A.A. Buwalda (FNP),
Mw. B.B. van Dellen (FNP),
Mw. F. Meindertsma (FNP),
Dhr. J.J. Postema (FNP),
Dhr. J.D. van der Schaaf (FNP),
Mw. J.M. van Midlum-Huisman (Gemeentebelangen),
Mw. A.C.F. Admiraal-Boelens (PvdA),
Dhr. J.H. Lammering (PvdA),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Dhr. M. de Boer (S!N),
Dhr. S. Keizer (S!N),
Mw. M. van der Meij-Baron (S!N),
Dhr. J. Nutma (S!N),
Mw. M. van der Staal (S!N),
Dhr. R.J. Torensma (S!N),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Wethouder Mw. L.J. Jouta (FNP),
Dhr. B. Koonstra (FNP),
Dhr. P. Braaksma (Gemeentebelangen),
Mw. R. Slijver (S!N),
Dhr. J.D. de Vries (S!N)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
FNP 8
S!N 6
CDA 4
ChristenUnie 4
PvdA 3
VVD 1
Gemeentebelangen 1
BVNL 1
Belang van Nederland 1

Identificatiecodes

KVK-nummer 73552496

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?