Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Harlingen (Harlingen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2024 Op 11-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Voorstraat 35
8861 BD HARLINGEN
Fryslân
Postadres Postbus 10000
8860 HA HARLINGEN

Contactgegevens

Telefoon 14 0517 (algemeen)
Internet http://www.harlingen.nl (algemeen)
E-mail info@harlingen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Harlingen

Geografische informatie

Oppervlakte 387,67 km2
Aantal inwoners 16229
Inwoners per km2 41
Bevat plaatsen Harlingen, Midlum, Wijnaldum

Functies

Burgemeester Mw. mr. drs. C.M. Sjerps (PvdA)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Mw. S.C. van Gent
Locoburgemeester Dhr. H.K. de Groot (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. K.J.H. de Regt
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 4
CDA 3
Harlinger Belang 2
Wad'n Partij 2
VVD 2
Fractie Ligthart 1
D66 1
HOOP 1
GroenLinks 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0072
KVK-nummer 50945149

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?