Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Weststellingwerf (Weststellingwerf)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-06-2024 Op 08-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Griffioenpark 1
8471 KR WOLVEGA
Fryslân
Postadres Postbus 60
8470 AB WOLVEGA

Contactgegevens

Telefoon 14 0561 (algemeen)
Internet http://www.weststellingwerf.nl (algemeen)
E-mail info@weststellingwerf.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Weststellingwerf

Geografische informatie

Oppervlakte 228,36 km2
Aantal inwoners 26487
Inwoners per km2 115
Bevat plaatsen Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille, Munnekeburen, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Noordwolde FR, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel FR, Slijkenburg, Sonnega, Spanga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega, Zandhuizen

Functies

Burgemeester Dhr. N.A. van de Nadort (PvdA)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. O. Paans
Locoburgemeester Dhr. R.T. Hoen (VVD)
Raadsgriffier Mw. J.A. Kampinga
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Weststellingwerfs Belang 4
VVD 4
CDA 3
Blijf Stellingwarfs 3
Sociaal Duurzaam Weststellingwerf 3
GroenLinks 2
D66 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0098
KVK-nummer 50738631

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?