Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling De Betho

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 26-08-2020 Op 07-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 26-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Klein Frankrijk 2
4461 ZM Goes
Postadres Klein Frankrijk 2
4461 ZM Goes
Zeeland

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling De Betho
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder De Betho

Bevoegdheden

  1. Het openbaar lichaam heeft ten doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen uitvoeren van alle taken van en voor de gemeenten die voortvloeien uit de Wsw.

  2. Ter verwezenlijking van het in het eerste lid vermelde doel dragen de colleges van de deelnemende gemeenten hun bevoegdheden tot uitvoering van de Wsw, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1, lid 2 Wsw, volledig over aan het bestuur van het openbaar lichaam, zoals vermeld in artikel 2 van deze regeling.

  3. Aan het openbaar lichaam is, ten behoeve van de in het eerste lid genoemde doelstelling, de bevoegdheid toegekend een of meer rechtspersonen op te richten en/of deel te nemen in een of meer bestaande rechtspersonen, dan wel te vormen rechtspersonen. Artikel 160, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2009 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Noord-Beveland College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Tholen College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan De Betho
Datum van oprichting 01-01-2009
Telefoon (0113) 23 39 33 (algemeen)
Internet http://www.debetho.nl (algemeen)
E-mail info@debetho.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?