Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling De Betho

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 26-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 26-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 26-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Klein Frankrijk 2
4461 ZM Goes
Zeeland
Postadres Postbus 222
4460 AE Goes

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling De Betho
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder De Betho

Bevoegdheden

  1. Het openbaar lichaam heeft ten doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen uitvoeren van alle taken van en voor de gemeenten die voortvloeien uit de Wsw.

  2. Ter verwezenlijking van het in het eerste lid vermelde doel dragen de colleges van de deelnemende gemeenten hun bevoegdheden tot uitvoering van de Wsw, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1, lid 2 Wsw, volledig over aan het bestuur van het openbaar lichaam, zoals vermeld in artikel 2 van deze regeling.

  3. Aan het openbaar lichaam is, ten behoeve van de in het eerste lid genoemde doelstelling, de bevoegdheid toegekend een of meer rechtspersonen op te richten en/of deel te nemen in een of meer bestaande rechtspersonen, dan wel te vormen rechtspersonen. Artikel 160, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2009 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Noord-Beveland College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Tholen College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan De Betho
Datum van oprichting 01-01-2009

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.