Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Kapelle (Kapelle)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-03-2024 Op 17-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 1
4421 AA KAPELLE
Zeeland
Postadres Postbus 79
4420 AC KAPELLE

Contactgegevens

Telefoon (0113) 33 31 10 (algemeen)
Internet http://www.kapelle.nl (algemeen)
E-mail gemeente@kapelle.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Kapelle

Geografische informatie

Oppervlakte 49,61 km2
Aantal inwoners 13009
Inwoners per km2 262
Bevat plaatsen Kapelle, Kloetinge, Schore, Wemeldinge

Functies

Burgemeester Dhr. C.G. Jansen op de Haar (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. M. Hage (CDA),
Dhr. P. Kruizinga (ChristenUnie),
Dhr. M.F. van Opstal (D66),
Dhr. J. van Leeuwen (Gemeentebelang),
Mw. J.A. van Zetten (PvdA),
Dhr. H. Keurhorst (SGP),
Dhr. I.A. Vleugel (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. mr. A.J. van den Berge
Locoburgemeester Dhr. J.H. Herselman (VVD)
Raadsgriffier Mw. A. Horden
Raadslid Dhr. E.J.F. Franken (CDA),
Dhr. M. Hage (CDA),
Dhr. P. Kruizinga (ChristenUnie),
Dhr. M.F. van Opstal (D66),
Dhr. P.A. Ganseman (Gemeentebelang),
Dhr. J. van Leeuwen (Gemeentebelang),
Dhr. A.W. Schmid (Gemeentebelang),
Dhr. E. de Jong (PvdA),
Mw. J.A. van Zetten (PvdA),
Dhr. P. van Dijk (SGP),
Dhr. H. Keurhorst (SGP),
Dhr. P. Paardekoper (SGP),
Mw. S. Jebbink (VVD),
Dhr. I.A. Vleugel (VVD),
Dhr. S. Westdorp (VVD)
Wethouder Dhr. S.A. Mackintosh (CDA),
Mw. mr. A.B. Evertz (PvdA),
Dhr. M. Kleppe (SGP),
Dhr. J.H. Herselman (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 3
SGP 3
Gemeentebelang 3
CDA 2
PvdA 2
ChristenUnie 1
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0678
KVK-nummer 51309971

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?