Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Kapelle (Kapelle)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-10-2022 Op 06-10-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 1
4421 AA KAPELLE
Provincie Zeeland
Postadres Postbus 79
4420 AC KAPELLE
Telefoon (0113) 33 31 10 (algemeen)
Internet http://www.kapelle.nl (algemeen)
E-mail gemeente@kapelle.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Kapelle

Geografische informatie

Oppervlakte 49,61 km2
Aantal inwoners 13020
Inwoners per km2 262
Bevat plaatsen Kapelle, Schore, Wemeldinge

Functies

Burgemeester Dhr. C.G. Jansen op de Haar (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. E.J.F. Franken (CDA),
Dhr. P. Kruizinga (ChristenUnie),
Dhr. M.F. van Opstal (D66),
Dhr. P.A. Ganseman (Gemeentebelang),
Mw. J.A. van Zetten (PvdA),
Dhr. H. Keurhorst (SGP),
Dhr. I.A. Vleugel (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. mr. A.J. van den Berge
Locoburgemeester Dhr. J.H. Herselman (VVD)
Raadsgriffier Mw. A. Meijer
Raadslid Dhr. E.J.F. Franken (CDA),
Dhr. M. Hage (CDA),
Dhr. P. Kruizinga (ChristenUnie),
Dhr. M.F. van Opstal (D66),
Dhr. P.A. Ganseman (Gemeentebelang),
Dhr. J. van Leeuwen (Gemeentebelang),
Dhr. A.W. Schmid (Gemeentebelang),
Dhr. E. de Jong (PvdA),
Mw. J.A. van Zetten (PvdA),
Dhr. P. van Dijk (SGP),
Dhr. H. Keurhorst (SGP),
Dhr. P. Paardekoper (SGP),
Mw. S. Jebbink (VVD),
Dhr. I.A. Vleugel (VVD),
Dhr. S. Westdorp (VVD)
Wethouder Dhr. S.A. Mackintosh (CDA),
Mw. mr. A.B. Evertz (PvdA),
Dhr. M. Kleppe (SGP),
Dhr. J.H. Herselman (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 3
SGP 3
Gemeentebelang 3
CDA 2
PvdA 2
ChristenUnie 1
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0678
KVK-nummer 51309971

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid