Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-07-2022 Op 07-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kennedylaan 1
4538 AE Terneuzen
Postadres Postbus 1155
4530 GD Terneuzen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Bevoegdheden

Artikel 5 Overdracht Bevoegdheden

Aan het bestuur van SaBeWa Zeeland worden alle bestuursbevoegdheden overgedragen die samenhangen met de in artikel 4 genoemde taakgebieden, dit met uitzondering van de bevoegdheid om belastingverordeningen vast te stellen.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-10-2012 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders
01-10-2012 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders
01-10-2012 Gemeente Hulst College van burgemeester en wethouders
01-10-2012 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders
01-10-2012 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders
01-10-2012 Gemeente Sluis College van burgemeester en wethouders
01-10-2012 Gemeente Terneuzen College van burgemeester en wethouders
01-10-2012 Gemeente Tholen College van burgemeester en wethouders
01-10-2012 Scheldestromen Dagelijks bestuur

Doel

In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun gebied betreft en niet uitdrukkelijk is uitgesloten van de taakoverdracht aan SaBeWa Zeeland, behartigd op het terrein van:

a. de heffing en invordering van belastingen zoals genoemd in de bijlage behorende bij de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland;

b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Alternatieve naam SaBeWa Zeeland
Datum van oprichting 01-10-2012
Telefoon (088) 999 58 00 (algemeen)
Internet https://www.sabewazeeland.nl (algemeen)
E-mail info@sabewazeeland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.sabewazeeland.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?