Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 25-06-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-12-2022 Op 21-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kuiperspoortgebouw - Ingang Hagepreekgang
Kuiperspoort 21
4331 GS Middelburg
Zeeland
Postadres Kuiperspoort 21
4331 GS Middelburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder de Zeeuwse Muziekschool
Archiefzorgdrager de Zeeuwse Muziekschool
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | cultuur

Bevoegdheden

Artikel 6: Taken en bevoegdheden

  1. De gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool bevordert door middel van muziekonderwijs de participatie in kunst en cultuur met het doel om een bijdrage te leveren aan de actieve en passieve ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en de samenleving.

  2. De gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool kan met instemming van het algemeen bestuur ook diensten aan andere gemeenten verlenen.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1984 Gemeente Borsele Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Goes Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Hulst Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Kapelle Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Middelburg Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Noord-Beveland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Reimerswaal Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Schouwen-Duiveland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Tholen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Veere Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld om de gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van kunst educatieve activiteiten, waaronder instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en muzikale vorming in de ruimste zin wordt uitgeoefend.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan de Zeeuwse Muziekschool
Alternatieve naam Muziekschool Zeeland
Afkorting MZ
Datum van oprichting 01-01-1984
Telefoon (088) 470 00 00 (algemeen)
Internet https://muziekschoolzeeland.nl (algemeen)
E-mail info@muziekschoolzeeland.nl (algemeen)
Contactpagina https://muziekschoolzeeland.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?