Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Veere (Veere)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-11-2023 Op 12-11-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Traverse 1
4357 ET DOMBURG
Zeeland
Postadres Postbus 1000
4357 ZV DOMBURG

Contactgegevens

Telefoon (0118) 55 54 44 (algemeen)
Internet http://www.veere.nl (algemeen)
E-mail gemeente@veere.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Veere

Geografische informatie

Oppervlakte 134,96 km2
Aantal inwoners 22045
Inwoners per km2 163
Bevat plaatsen Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke Walcheren, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle, Zoutelande

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. J.H.M. Hermans-Vloedbeld (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. P.A.C. Wisse (CDA),
Dhr. R.M.A. Molenaar (ChristenUnie),
Dhr. J.J. van Maldegem (D66),
Dhr. J. de Buck (DTV),
Dhr. S. van Kervinck (HVV),
Dhr. P.H.L.J. Meijs (PvdA/GroenLinks),
Dhr. J. Melse (SGP),
Mw. M. Osté-Aarnoutse (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. E. Israël
Locoburgemeester Dhr. L.A. de Visser (SGP)
Raadsgriffier Mw. mr. A.W.L. Piersma
Raadslid Dhr. J.W. Sanderse (CDA),
Dhr. P.A.C. Wisse (CDA),
Dhr. R.M.A. Molenaar (ChristenUnie),
Dhr. J.J. van Maldegem (D66),
Dhr. J. de Buck (DTV),
Dhr. G. Stevense (DTV),
Dhr. S. van Kervinck (HVV),
Dhr. T. de Kraker (HVV),
Dhr. P.R. Sins (HVV),
Dhr. P. Blom (PvdA/GroenLinks),
Dhr. C. Maas (PvdA/GroenLinks),
Dhr. P.H.L.J. Meijs (PvdA/GroenLinks),
Dhr. A.L. Jacobse (SGP),
Dhr. J. Melse (SGP),
Dhr. L. Mulder (SGP),
Dhr. A.N. te Sligte (SGP),
Dhr. P.A. Barendregt (VVD),
Dhr. A.G.H. van Broekhoven (VVD),
Mw. M. Osté-Aarnoutse (VVD)
Wethouder Dhr. E. Tuk (ChristenUnie),
Dhr. L.A. de Visser (SGP),
Dhr. R. van Houten (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 4
PvdA/GroenLinks 3
HVV 3
VVD 3
DTV 2
CDA 2
ChristenUnie 1
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0717
KVK-nummer 20165936

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?