Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Veere (Veere)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 11-08-2022 Op 11-08-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Traverse 1
4357 ET DOMBURG
Provincie Zeeland
Postadres Postbus 1000
4357 ZV DOMBURG
Telefoon (0118) 55 54 44 (algemeen)
Internet http://www.veere.nl (algemeen)
E-mail gemeente@veere.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Veere

Geografische informatie

Oppervlakte 134,96 km2
Aantal inwoners 21850
Inwoners per km2 161
Bevat plaatsen Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke Walcheren, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle, Zoutelande

Functies

Burgemeester Dhr. drs. R.J. van der Zwaag (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. P.A.C. Wisse (CDA),
Dhr. R.M.A. Molenaar (ChristenUnie),
Dhr. J.J. van Maldegem (D66),
Mw. S. Sparreboom (DTV),
Dhr. S. van Kervinck (HVV),
Dhr. P.H.L.J. Meijs (PvdA/GroenLinks),
Dhr. J. Melse (SGP),
Mw. M. Osté-Aarnoutse (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. drs. W.A. Atsma (CDA)
Locoburgemeester Dhr. L.A. de Visser (SGP)
Raadsgriffier Mw. mr. A.W.L. Piersma
Raadslid Dhr. J.W. Sanderse (CDA),
Dhr. P.A.C. Wisse (CDA),
Dhr. R.M.A. Molenaar (ChristenUnie),
Dhr. J.J. van Maldegem (D66),
Dhr. L.A. Roelse (DTV),
Mw. S. Sparreboom (DTV),
Dhr. S. van Kervinck (HVV),
Dhr. T. de Kraker (HVV),
Dhr. P.R. Sins (HVV),
Dhr. P. Blom (PvdA/GroenLinks),
Dhr. C. Maas (PvdA/GroenLinks),
Dhr. P.H.L.J. Meijs (PvdA/GroenLinks),
Dhr. A.L. Jacobse (SGP),
Dhr. J. Melse (SGP),
Dhr. L. Mulder (SGP),
Dhr. A.N. te Sligte (SGP),
Dhr. P.A. Barendregt (VVD),
Dhr. A.G.H. van Broekhoven (VVD),
Mw. M. Osté-Aarnoutse (VVD)
Wethouder Dhr. E. Tuk (ChristenUnie),
Dhr. J.Y.W. Steketee (HVV),
Dhr. L.A. de Visser (SGP),
Dhr. R. van Houten (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 4
PvdA/GroenLinks 3
VVD 3
DTV 2
CDA 2
HVV 3
ChristenUnie 1
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0717
KVK-nummer 20165936

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid