Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 12-04-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-07-2022 Op 28-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres M.A. de Ruijterlaan 2
4461 MC Goes
Postadres Postbus 2144
4460 GE Goes

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerking De Bevelanden
Archiefzorgdrager Samenwerking De Bevelanden

Bevoegdheden

Artikel 5 Taakvelden, taken en bevoegdheden

 1. De behartiging van de in artikel 4 bedoelde belangen heeft betrekking op de volgende taakvelden:

  1. samenwerking op het gebied van ICT

  2. samenwerking op het gebied van informatievoorziening;

  3. samenwerking ten aanzien van P&O en salarisadministratie;

  4. samenwerking op het gebied van werk, zorg en inkomen.

 2. Ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde taakvelden worden de navolgende taken en bevoegdheden overgedragen aan het dagelijks bestuur van de regeling.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
04-07-2013 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders
04-07-2013 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders
04-07-2013 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders
04-07-2013 Gemeente Noord-Beveland College van burgemeester en wethouders
04-07-2013 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling bevordert een duurzame, robuuste samenwerking met flexibiliteit binnen geldende marges door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten, het vergroten van het gemeenschappelijke kennisniveau en het inspelen op dwingende, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die op termijn de bestuurskracht van de individuele gemeenten sterk zullen beïnvloeden, met het doel: het vergroten van de bestuurskracht, met behoud van de huidige bestuurlijke schaal, door bundeling van ambtelijke expertise op operationeel, tactisch en/of strategisch niveau met als resultaat: verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie.

 2. De regeling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerking De Bevelanden
Datum van oprichting 04-07-2013
Telefoon (0113) 23 91 00 (algemeen)
Internet https://www.grdebevelanden.nl (algemeen)
E-mail info@grdebevelanden.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.grdebevelanden.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?