Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Kampen & Dronten

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-06-2021 Op 13-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gildestraat 1
8263 AH Kampen
Postadres Postbus 184
8260 AD Kampen

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten

Bevoegdheden

De colleges dragen aan het werkvoorzieningschap over:

a. alle bevoegdheden met betrekking tot de Wet met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen en voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken;

b. de rechtsgeldig door het werkvoorzieningschap vastgestelde Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Kampen & Dronten en de Controleverordening Gemeenschappelijke regeling Kampen & Dronten blijven gelden tot het moment van intrekking;

c. alle bevoegdheden als bedoeld in de Wet aangaande werknemers.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2011 Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders
01-07-2011 Gemeente Kampen College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten
Alternatieve naam Impact
Datum van oprichting 01-07-2011
Telefoon (038) 331 59 44 (algemeen Kampen)
(0321) 32 85 60 (algemeen Dronten)
Internet https://www.impact.nl (algemeen)
E-mail info@mpact.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.impact.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?