Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dronten (Dronten)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-07-2023 Op 08-07-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Rede 1
8251 ER DRONTEN
Flevoland
Postadres Postbus 100
8250 AC DRONTEN

Contactgegevens

Telefoon 14 0321 (algemeen)
Internet http://www.dronten.nl (algemeen)
E-mail gemeente@dronten.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Dronten

Geografische informatie

Oppervlakte 423,86 km2
Aantal inwoners 43593
Inwoners per km2 102
Bevat plaatsen Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant

Functies

Burgemeester Dhr. drs. J.P. Gebben (VVD)
Fractievoorzitter Mw. W.A. Wever (CDA),
Mw. F.M. Hotting-Niewold (ChristenUnie),
Dhr. R.E. van der Schans (D66),
Mw. J.H. Jonker (Dronten Sociaal),
Mw. D.C.G. van Baal (GroenLinks),
Dhr. J.N. Ammerlaan (Leefbaar Dronten),
Dhr. R. Raterink (PvdA),
Dhr. B. Hoogezand (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J.D. Pruim
Locoburgemeester Dhr. S.J. Lap (CDA)
Raadsgriffier Dhr. E.M. Geldorp
Raadslid Mw. C.J.M. Dorenbos-Boonman (CDA),
Dhr. H.F. van Eijken (CDA),
Dhr. E.D. Ekkel (CDA),
Dhr. B. Rook (CDA),
Mw. W.A. Wever (CDA),
Dhr. R. Yazir (CDA),
Dhr. H.R. de Groot (ChristenUnie),
Mw. F.M. Hotting-Niewold (ChristenUnie),
Mw. I. Paalman (ChristenUnie),
Dhr. M. van der Ploeg (D66),
Dhr. R.E. van der Schans (D66),
Mw. J.H. Jonker (Dronten Sociaal),
Mw. K.M. Reinink-Walles (Dronten Sociaal),
Mw. D.C.G. van Baal (GroenLinks),
Dhr. H.L. Hofmeijer-Boon (GroenLinks),
Dhr. J.N. Ammerlaan (Leefbaar Dronten),
Dhr. P.A. Bentum (Leefbaar Dronten),
Mw. M. van der Harst (Leefbaar Dronten),
Dhr. A. Idzinga (Leefbaar Dronten),
Dhr. B. Prasad (Leefbaar Dronten),
Mw. C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk (Leefbaar Dronten),
Mw. S.M. Nobel (PvdA),
Dhr. R. Raterink (PvdA),
Dhr. T. van Amerongen (VVD),
Mw. S. Haarhuis-Veldman (VVD),
Dhr. B. Hoogezand (VVD),
Mw. G.M.M. Stoker-Dol (VVD)
Wethouder Dhr. S.J. Lap (CDA),
Mw. L.L. Hillebregt-de Valk (D66),
Dhr. P. van Bergen (Leefbaar Dronten),
Dhr. P. Duvekot (SP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
Leefbaar Dronten 6
CDA 6
VVD 4
ChristenUnie 3
GroenLinks 2
D66 2
PvdA 2
Dronten Sociaal 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0303
KVK-nummer 32165460

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?