Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân

Regionaal samenwerkingsorgaan

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 18-10-2022 Op 20-12-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-10-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-07-2011 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dokwurk Dokkum
Hendoweg 26
9101 PC Dokkum
Postadres Postbus 110
9100 AC Dokkum
Telefoon (0519) 22 91 19 (algemeen)
Internet https://www.dokwurk.nl (algemeen)
https://www.dokwurk.nl/contactformulier (contact)
E-mail info@dokwurk.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Alternatieve naam sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk
Datum van oprichting 01-07-2011

Beschrijving

Bij Dokwurk ondersteunen we inwoners binnen de regio Noardeast Fryslân met werk- en leer-/ontwikkelvraagstukken. Meedoen in de regionale arbeidsmarkt, dat is wat telt! We bieden interne én externe werk- en ervaringsplekken, passend bij ieders talent, ambitie en ontwikkelmogelijkheden. Hierbij blijven we als professionele partner meebewegen met de veranderende vraag- en marktomstandigheden.

Als sociaal ontwikkelbedrijf blijven we onze leidende positie, samen met onze partners, verder uitbouwen met nieuwe leer-/werkconcepten, detacheringsmogelijkheden en industriële toepassingen. Onze oplossingen voldoen aan de criteria Duurzaam, Eigentijds en Effectief, vanuit het besef dat ontwikkeling een kwestie is van samenwerken en doen!

Identificatiecodes

Organisatiecode so0681
KVK-nummer 53905970

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid