Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Diamantweg 10
5527 LC Hapert
Postadres Postbus 11
5530 AA Bladel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Kempisch Bedrijvenpark
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Kempisch Bedrijvenpark
Archiefzorgdrager Kempisch Bedrijvenpark

Bevoegdheden

Artikel 6 Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark worden ter vervulling van de in artikel 5 omschreven taken alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de wet, en met inachtneming van hetgeen in deze regeling verder is bepaald.

  2. Het algemeen bestuur besluit slechts tot de oprichting of deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderling waarborgmaatschappijen, indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

  3. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-10-2006 Gemeente Bergeijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-2006 Gemeente Bladel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-2006 Gemeente Eersel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-2006 Gemeente Reusel-De Mierden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden, en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstellingen en uitgangspunten.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Kempisch Bedrijvenpark
Datum van oprichting 01-10-2006
Telefoon (0497) 36 16 94 (algemeen)
Internet https://www.kempischbedrijvenpark.com (algemeen)
E-mail info@kempischbedrijvenpark.com (algemeen)
Contactpagina https://www.kempischbedrijvenpark.com/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?