Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht en RMC Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b)

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres RBL BNO
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon (0412) 62 90 70 (algemeen)
Internet https://www.rblbno.nl (algemeen)
E-mail info@rblbno.nl (algemeen)

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Oss

Bevoegdheden

Artikel 1. Toedeling bevoegdheden

De colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel mandateren de bevoegdheden die aan hen zijn toegekend in het kader van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Oss.

De colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel staan toe dat het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Oss voor de gemandateerde bevoegdheden ondermandaat verlenen aan medewerkers van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), met uitzondering van de bevoegdheid tot het aanwijzen van ambtenaren welke toezien op de naleving van de Leerplichtwet en het wijzigen van de instructie leerplichtambtenaar en RMC-functionaris.

De colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel verlenen hierbij aan haar portefeuillehouder Onderwijs mandaat tot het nemen van besluiten met betrekking tot de taakuitvoering van het Regionaal Bureau Leerlingzaken, e.e.a. binnen de dan geldende kaders en begroting, waarvan alleen gebruik gemaakt kan worden in het regionaal portefeuillehoudersoverleg Onderwijs & Educatie.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-08-2009 Gemeente Bernheze College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Boekel College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Boxmeer College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Cuijk College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Grave College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Landerd College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Mill en Sint Hubert College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Oss College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Sint Anthonis College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Uden College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Meierijstad College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.