Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b)

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 21-03-2018 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 21-10-2022 Op 19-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres RBL BNO
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Noord-Brabant
Postadres Postbus 5
5340 BA Oss

Contactgegevens

Telefoon (0412) 62 90 70 (algemeen)
Internet https://www.rblbno.nl (algemeen)
E-mail info@rblbno.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b)
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Oss
Archiefzorgdrager Gemeente Oss

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. De colleges van de gastgemeenten geven aan de centrumgemeente mandaat, volmacht en machtiging om binnen de kadernota zoals bedoeld in artikel 12 van deze regeling de in artikel 4 genoemde taken uit te voeren.

  2. Het college van de centrumgemeente kan de bevoegdheden in het eerste lid ondermandateren aan de medewerkers van het RBL BNO, met uitzondering van de bevoegdheid tot het aanwijzen van ambtenaren die toezien op de naleving van de wet en het wijzigen van de instructie leerplichtambtenaar en RMC-functionaris.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-08-2009 Gemeente Bernheze College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Boekel College van burgemeester en wethouders
01-08-2009 Gemeente Oss College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Meierijstad College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Land van Cuijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Maashorst College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige uitvoering van de wet en van de RMC-wetgeving.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?