Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 2016

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 04-03-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 31-08-2021 Op 20-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 31-08-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Duinkerkenstraat 99
9723 BP Groningen
Postadres Postbus 742
9700 AS Groningen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Afvalbeheer Regio Centraal Groningen
Archiefzorgdrager Afvalbeheer Regio Centraal Groningen

Bevoegdheden

Artikel 2

  1. Het lichaam heeft als doel om te werken aan preventie, aan hoogwaardige bewerking en (her)gebruik van afvalstoffen, aan het bevorderen van overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer, en mogelijk andere milieu- en reinigingstaken;

  2. Iedere deelnemer kan, na instemming van het algemeen bestuur, aan het lichaam taken overdragen die in overeenstemming zijn met het doel van het lichaam.

  3. Een deelnemer draagt aan het lichaam de bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de door die deelnemer aan het lichaam overgedragen taken.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2002 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Het Hogeland College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Westerkwartier College van burgemeester en wethouders

Doel

Het lichaam heeft als doel om te werken aan preventie, aan hoogwaardige bewerking en (her)gebruik van afvalstoffen, aan het bevorderen van overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer, en mogelijk andere milieu- en reinigingstaken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Afvalbeheer Regio Centraal Groningen
Afkorting ARCG
Datum van oprichting 01-01-2002
Telefoon (050) 367 10 00 (algemeen)
14 050 (gemeente Groningen)
Internet https://gemeente.groningen.nl (gemeente Groningen)
https://milieudienst.groningen.nl/contact (contact)
Contactpagina https://milieudienst.groningen.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?