Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 28-11-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 14-03-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nijverheidsweg 4A
6422 PD Heerlen
Postadres Postbus 641
6400 AP Heerlen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Reinigingsdiensten Rd4
Archiefzorgdrager Reinigingsdiensten Rd4

Bevoegdheden

Artikel 5 Dienstverlening

  1. Het lichaam is binnen het kader van het bepaalde in de artikelen 3 en 4 bevoegd tot het verrichten van diensten voor één of meerdere deelnemende gemeenten en/of derden.

  2. Een besluit van het dagelijks bestuur tot dienstverlening als bedoeld in lid 1 vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1998 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
01-01-1998 Gemeente Eijsden-Margraten College van burgemeester en wethouders
01-01-1998 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
01-01-1998 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
01-01-1998 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
01-01-1998 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
01-01-1998 Gemeente Vaals College van burgemeester en wethouders
01-01-1998 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Gulpen-Wittem College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

De gemeenschappelijke regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van - en het tot stand brengen van een samenwerking tussen - de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reinigingsdiensten Rd4
Datum van oprichting 01-01-1998
Telefoon (045) 543 71 00 (algemeen)
Internet https://www.rd4.nl (algemeen)
E-mail info@rd4.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?