Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Landgraaf (Landgraaf)

Gemeente

Actief van 01-01-1982 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2024 Op 11-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Sweelinckplein 1
6371 LB LANDGRAAF
Limburg
Postadres Postbus 31000
6370 AA LANDGRAAF

Contactgegevens

Telefoon 14 045 (algemeen)
Internet http://www.landgraaf.nl (algemeen)
E-mail gemeente@landgraaf.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Landgraaf

Geografische informatie

Oppervlakte 24,68 km2
Aantal inwoners 37112
Inwoners per km2 1503
Bevat plaatsen Landgraaf

Functies

Burgemeester Dhr. mr. R. de Boer (VVD)
Fractievoorzitter Mw. C.J.A. Bok (CDA),
Mw. E.J.M. Dreissen-Embrechts (EenLandgraaf),
Dhr. T. Embregts (GBBL),
Mw. M.A. Haex-Hulscher (GroenLinks),
Dhr. W.J. van Oosteroom (Ouderenpartij Landgraaf),
Dhr. M. Roeleveld (PvdA),
Dhr. R.A.M.M. Ernst (PVV),
Dhr. J.B. Ubachs (SP),
Dhr. L.F.A. Baggerman (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. ir. J.M.C. Rijvers
Locoburgemeester Dhr. G.G.J. Janssen (GBBL)
Raadsgriffier Dhr. mr. B.G.P. Hoevenagel
Raadslid Mw. C.J.A. Bok (CDA),
Dhr. F.M.W. Haan (CDA),
Dhr. R.C.M. Sevens (CDA),
Mw. E.J.M. Dreissen-Embrechts (EenLandgraaf),
Mw. J. Caenen (GBBL),
Mw. J.W.C. De Haan (GBBL),
Dhr. T. Embregts (GBBL),
Dhr. J.W. Heinrichs (GBBL),
Dhr. R.H.H. Hensgens (GBBL),
Dhr. N.J.H. Heuvelmans (GBBL),
Mw. I. Hoesen (GBBL),
Dhr. J.W. Logister (GBBL),
Dhr. P.J.C. Mevissen (GBBL),
Dhr. S. Reumkens (GBBL),
Mw. P.A.G.A. Willemsem-Naedenoen (GBBL),
Mw. M.A. Haex-Hulscher (GroenLinks),
Dhr. W.J. van Oosteroom (Ouderenpartij Landgraaf),
Dhr. T. van de Wetering (Ouderenpartij Landgraaf),
Dhr. M. Roeleveld (PvdA),
Dhr. P.P. Crijns (PVV),
Dhr. R.A.M.M. Ernst (PVV),
Dhr. M. Vankan (PVV),
Dhr. P.M.H. Limbach (SP),
Dhr. J.B. Ubachs (SP),
Dhr. L.F.A. Baggerman (VVD)
Wethouder Dhr. S.J.J.T. Kropman (CDA),
Dhr. B.J.M. Smeets (CDA),
Dhr. G.G.J. Janssen (GBBL),
Dhr. A.J.M. Schiffelers (GBBL),
Dhr. C.P.G. Wilbach (GBBL)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (18)

Raad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
GBBL 11
PVV 3
CDA 3
SP 2
Ouderenpartij Landgraaf 2
PvdA 1
EenLandgraaf 1
VVD 1
GroenLinks 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0882
KVK-nummer 14131528

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?