Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen

Euregio Maas-Rijn

Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het Register van Overheidsorganisaties. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 21-07-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-05-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gospertstraße 42
4700 Eupen
België

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Euregio Maas-Rijn

Bevoegdheden

Artikel 7 Organen en hun bevoegdheden

  1. De organen van de EGTS zijn: a) de vergadering bestaande uit de vertegenwoordigers/sters van haar leden alsmede adviserende leden; b) het bestuur; c) een voorzitter/ster en twee vicevoorzittters/sters uit het bestuur.

  2. De bevoegdheden van de organen: a) Vergadering: De vergadering besluit over de jaarlijkse begroting, het werkplan en de statuten overeenkomstig de doelen van de EGTS die in artikel 3 van de statuten zijn vastgelegd. De vergadering kan een deel van haar bevoegdheden aan het bestuur en/of de voorzitter/ster overdragen. b) Bestuur: Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de EGTS. Het bestuur beslist binnen zijn bevoegdheidsdomein over alle aangelegenheden die niet aan de vergadering zijn voorbehouden. c) Voorzitter/ster: De voorzitter/ster van de EGTS oefent de functies uit van directeur/directrice in de zin van artikel 10.1.b van de EGTS-verordening. De voorzitter/ster is verantwoordelijk voor de 4 voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de vergadering. Hij/zij is tekenbevoegd voor de inkomsten en uitgaven. Hij/zij is het hoofd van de EGTS. In deze hoedanigheid heeft hij/zij de supervisie over de directeur/directrice die de leiding heeft over het ambtelijk bureau van de EGTS. De voorzitter/ster kan een deel van zijn/haar taken onder de voorwaarden van het huishoudelijk reglement aan een vertegenwoordiger/ster of de directeur/directrice van het ambtelijk bureau overdragen.

Deelnemende organisaties (24)

Datum toetreding Organisatie
01-04-2019 Duitstalige Gemeenschap
01-04-2019 Gemeente Beek
01-04-2019 Gemeente Beekdaelen
01-04-2019 Gemeente Brunssum
01-04-2019 Gemeente Echt-Susteren
01-04-2019 Gemeente Eijsden-Margraten
01-04-2019 Gemeente Gulpen-Wittem
01-04-2019 Gemeente Heerlen
01-04-2019 Gemeente Kerkrade
01-04-2019 Gemeente Landgraaf
01-04-2019 Gemeente Maasgouw
01-04-2019 Gemeente Maastricht
01-04-2019 Gemeente Meerssen
01-04-2019 Gemeente Roerdalen
01-04-2019 Gemeente Roermond
01-04-2019 Gemeente Simpelveld
01-04-2019 Gemeente Sittard-Geleen
01-04-2019 Gemeente Stein
01-04-2019 Gemeente Vaals
01-04-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul
01-04-2019 Gemeente Voerendaal
01-04-2019 Provincie Limburg (BE)
01-04-2019 Provincie Luik
01-04-2019 Region Aachen Zweckverband

Doel

  1. De kerntaak van de EGTS bestaat erin de samenwerking tussen de partnerregio's te vereenvoudigen en te intensiveren ten behoeve van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het gebied zonder binnengrenzen en om het dagelijkse leven van de burgers in alle levensomstandigheden te vergemakkelijken. De EGTS ziet zich als platform ter bundeling van taken, als bemiddelaar om de economische, sociale en territoriale cohesie te bevorderen zonder echter de plaats te willen innemen van de bestaande bevoegde autoriteiten.

  2. De EGTS kan activiteiten ontplooien, programma’s en projecten uitwerken en implementeren, alsmede financiële middelen aanvragen.

Grondslagen (1)

Instellingsbesluiten (1)

Grensoverschrijdend regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Euregio Maas-Rijn
Datum van oprichting 01-04-2019
Fax +32 (0)87 789 633

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?