Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beek (Beek)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 9
6191 KA BEEK LB
Limburg
Wijze van afspraak maken Online: https://beek.mijnafspraakmaken.nl/
Telefoon: (046) 438 92 22
Postadres Postbus 20
6190 AA BEEK LB

Contactgegevens

Telefoon (046) 438 92 22 (algemeen)
Internet http://www.gemeentebeek.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentebeek.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting Beek

Geografische informatie

Oppervlakte 21,04 km2
Aantal inwoners 16215
Inwoners per km2 770
Bevat plaatsen Beek LB, Maastricht-Airport, Spaubeek

Functies

Burgemeester Mw. C. van Basten-Boddin (D66)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. J. Crucq
Locoburgemeester Dhr. R. Diederen (CDA)
Raadsgriffier Dhr. drs. G.H.M. Erven
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Organisatiebeschrijving

De gemeenteraad, bestaande uit 17 raadsleden, wordt ondersteund door de griffie. De griffie bij de gemeente Beek bestaat uit de griffier en zijn plaatsvervanger.

Het college wordt gevormd door de burgemeester en wethouders. In Beek zijn er momenteel drie wethouders. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een directiesecretaris.

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur. In Beek wordt de gemeentesecretaris ondersteund door een directiesecretaris.

Beek bestaat uit drie afdelingen: afdeling Samenleving, afdeling Ruimte en afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO).

Afdeling Samenleving: Team Publiekszaken; Team Beleid; Team Wijkteam WMO/Jeugd.

Afdeling Ruimte: Team Ondersteuning, Omgevingsplannen, Vergunningen en Toezicht (OOVT); Team Beleid, Ontwikkeling en Projecten (BOP); Team Wijkbeheer (WB).

Afdeling BMO: Team Advies; Team Ondersteuning; Team Administratie; Team Informatiemanagement.

Meer informatie

https://cuatro.sim-cdn.nl/beek/uploads/organogram_januari_2024.pdf?cb=NEXzUreB

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 4
Progressief Beek 4
Belang van Beek 2
VVD 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0888
KVK-nummer 50539728

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?