Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Stein (Stein)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 06-08-2023 Op 06-08-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhouderslaan 200
6171 KP STEIN LB
Limburg
Postadres Postbus 15
6170 AA STEIN LB

Contactgegevens

Telefoon (046) 435 93 93 (algemeen)
Internet http://www.gemeentestein.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentestein.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Stein

Geografische informatie

Oppervlakte 22,76 km2
Aantal inwoners 24772
Inwoners per km2 1088
Bevat plaatsen Elsloo LB, Stein LB, Urmond

Functies

Burgemeester Mw. M.F.H. Leurs-Mordang (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. C.S.F. Cramers (CDA),
Dhr. W.J.G. Thewissen (CMB (Communiceren Met Burgers)),
Mw. J.J.M. Meijers (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Mw. J.A. Ie (PvdA),
Dhr. N. Claessens (Steins Belang),
Mw. S. Rouschop (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. W.R.J.H. Ploeg
Locoburgemeester Dhr. D.M.M. Hendrix (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein))
Raadsgriffier Dhr. drs. Th.J.M. Pierik
Raadslid Mw. C.S.F. Cramers (CDA),
Mw. I.M.H. van Es (CMB (Communiceren Met Burgers)),
Dhr. K. Hoeveler (CMB (Communiceren Met Burgers)),
Mw. C.J.J. Meijers (CMB (Communiceren Met Burgers)),
Mw. J.A.M. Römers (CMB (Communiceren Met Burgers)),
Dhr. W.J.G. Thewissen (CMB (Communiceren Met Burgers)),
Dhr. J.C.B. de Vries (CMB (Communiceren Met Burgers)),
Dhr. P.H.M. Alberti (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Mw. M.M.A. Goossens (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Dhr. M.M.P. Gransier (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Dhr. S.J.T.N. Janssen (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Mw. J.J.M. Meijers (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Dhr. A.C.J. Peters (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Dhr. P.J.J. Thomassen (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Mw. M.J.E. Wenmekers (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Mw. J.A. Ie (PvdA),
Dhr. N. Claessens (Steins Belang),
Dhr. J.C.J. Cleuters (Steins Belang),
Mw. S. Rouschop (VVD)
Wethouder Dhr. D.M.M. Hendrix (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Dhr. J.A.G. Ummels (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Mw. N.T.P. Wingelaar (DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)),
Mw. R.C.M. van Mulken (Steins Belang),
Dhr. F.T.M.J. Dassen (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein) 8
CMB (Communiceren Met Burgers) 6
Steins Belang 2
CDA 1
PvdA 1
VVD 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0971
KVK-nummer 51984997

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?