Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Roermond (Roermond)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-07-2024 Op 22-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kazerneplein 7
6041 TG ROERMOND
Limburg
Wijze van afspraak maken Online: https://www.roermond.nl/een-afspraak-maken
Postadres Postbus 900
6040 AX ROERMOND

Contactgegevens

Telefoon 14 0475 (algemeen)
Internet http://www.roermond.nl (algemeen)
E-mail mail@roermond.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Roermond

Geografische informatie

Oppervlakte 71,05 km2
Aantal inwoners 60743
Inwoners per km2 854
Bevat plaatsen Herten, Roermond, Swalmen

Functies

Burgemeester Mw. Y.F.W. Hoogtanders (VVD)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. J. van Putten
Locoburgemeester Dhr. D.W.H. Franssen (LVR)
Raadsgriffier Dhr. H.J.B. Vervuurt
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Raad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
LVR 11
GroenLinks 5
CDA 3
DS 3
Stadspartij Roermond 2
D66 2
VVD 2
PvdA 2
SP 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0957
KVK-nummer 14117104

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?