Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-12-2012 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-03-2023 Op 07-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-03-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Moezelweg 150
3198 LS Europoort Rotterdam​
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1300
3180 AH Rozenburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Archiefzorgdrager Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer

Bevoegdheden

Overgedragen bevoegdheden:

Aan het algemeen bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe voor zover die niet in deze regeling zijn overgelaten aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of een commissie.

Dienstverlening in de operationele uitvoering van de organisatie wordt geacht te vallen onder het mandaatsbesluit van de directeur.

De directeur is namens het dagelijks bestuur belast met de dagelijkse leiding over de gezamenlijke brandweer en handelt conform het door het dagelijks bestuur vastgestelde mandaatsbesluit.

De directeur beheert namens het dagelijks bestuur de financiën en de middelen van het O.L.G.B. en handelt conform het door het dagelijks bestuur vastgestelde mandaatsbesluit.

De directeur voert namens het dagelijks bestuur het personeelsbeheer en handelt daarin conform het door het dagelijks bestuur vastgestelde mandaatsbesluit.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
06-11-1997 Coöperatieve Industriële Brandweerzorg met Uitgesloten Aansprakelijkheid
01-01-1998 Gemeente Rotterdam Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het O.L.G.B. heeft tot doel om binnen het verzorgingsgebied van de regeling invulling te geven aan de volgende onderdelen van artikel 3, lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s,

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

c. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en ongevallen bij de mede op basis van artikel 31 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s aangewezen inrichtingen;

d. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand bij de mede op basis van artikel 31 lid 1 van de Wet veiligheidsregio's aangewezen inrichtingen;

waarbij het organisatieniveau van de paraatheid minimaal ligt op het peil van de artikel 31-aanwijzingen van de Wet veiligheidsregio’s.

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Afkorting O.L.G.B.
Datum van oprichting 01-01-1998
Telefoon (088) 511 00 00 (algemeen)
Internet https://www.gezamenlijke-brandweer.nl (algemeen)
E-mail info@gez-brandweer.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?