Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Coöperatieve Industriële Brandweerzorg met Uitgesloten Aansprakelijkheid (CIBUA)

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-04-2020 Op 07-04-2020 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-04-2020 doorgevoerd.

Algemene informatie

Afkorting CIBUA

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (1)

Organisatiebeschrijving

De CIBUA is een coöperatie waarin ongeveer 65 bedrijven zijn verenigd die "lid zijn" van de Gezamenlijke Brandweer (GB). De GB is een brandweerorganisatie met een dubbele taakstelling: enerzijds is de GB de bedrijfsbrandweer van veel bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en anderzijds levert de GB de publieke brandweerzorg in het Rotterdamse haven- en industriegebied, als ook in de woonkernen Hoogvliet, Rozenburg en Pernis. Hiermee is de GB een publiek/private samenwerking. Bij Koninklijk Besluit 6 november 1997 is CIBUA toegetreden tot de "Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam".

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?