Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling regio Stedendriehoek

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 21-02-2018 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-12-2022 Op 26-04-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer
Postadres Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer

Algemene informatie

Citeertitel Regeling regio Stedendriehoek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder regio Stedendriehoek
Archiefzorgdrager regio Stedendriehoek

Bevoegdheden

Artikel 4

 1. De door de regio in het kader van het doel van deze gemeenschappelijke regeling te behartigen belangen zijn :

  een evenwichtige ontwikkeling van het gebied en versterking van de kwaliteit van het vestigingsklimaat door onder andere:

  1. verbetering van het innovatieve vermogen van de regionale economie door innovaties in de industrie, zorg, ICT en zakelijke dienstverlening;

  2. vergroting van de sociale betrokkenheid en participatie van mensen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk leven;

  3. verbetering van de externe en interne bereikbaarheid door middel van een verbeterd snelwegennet, goede noord-zuid verbindingen, doorstroming op de stedelijke invalswegen en een beter gebruik van het regionaal openbaar vervoer en voor korte afstanden de fiets;

  4. versterking van de kwaliteit van de leefomgeving door onder andere regionale afstemming van het gezamenlijke programma van wonen, werken en voorzieningen, verduurzaming van de voorraad woningen en kantoren, herontwikkeling van verouderde plekken en delen in stad of dorp, beter beleefbaar en bruikbaar maken van landschappen en versterking van lokale identiteiten en cultuurhistorische rijkdom.

 2. De behartiging van de in het eerste lid genoemde belangen omvat onder meer:

  1. de bevordering van overleg met en tussen de gemeenten ter afstemming en coördinatie van gemeentelijke beleidsvoornemens en beleidsmaatregelen;

  2. de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepalingen;

  3. het voeren van overleg met de provinciale- en rijksoverheid en het voorstaan van deze belangen ook bij andere instellingen, waaronder belangengroepen, maatschappelijke organisaties en private partijen;

  4. het geven van voorlichting inzake de belangenbehartiging in de ruimste zin door de regio.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-05-1995 Gemeente Apeldoorn Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-05-1995 Gemeente Brummen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-05-1995 Gemeente Deventer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-05-1995 Gemeente Epe Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-05-1995 Gemeente Lochem Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-05-1995 Gemeente Voorst Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-05-1995 Gemeente Zutphen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2018 Gemeente Heerde Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het doel van deze regeling is het behartigen van de gemeenschappelijke en regionale belangen van de gemeenten en het samen met belangengroepen, maatschappelijke organisaties en private partijen bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van het gebied en een versterking van de kwaliteit van het vestigingsklimaat.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan regio Stedendriehoek
Datum van oprichting 01-05-1995
Telefoon (0570) 75 80 21 (algemeen)
Internet https://www.cleantechregio.nl (algemeen)
E-mail info@regiostedendriehoek.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.cleantechregio.nl/contact-cleantech-regio

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?