Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 08-02-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 19-06-2018) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-02-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Postadres Postbus 35
4600 AA Bergen Op Zoom

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

Bevoegdheden

Artikel 13: Bevoegdheden en taken van het gemeenschappelijk orgaan

1. Het gemeenschappelijk orgaan is bevoegd om beslissingen te nemen omtrent:

  • vaststellen van de begroting;

  • vaststellen van de jaarrekening

2. Tevens is het gemeenschappelijk orgaan gehouden de volgende de zaken te monitoren:

  • algemene gang van zaken rond de samenwerking.

  • het functioneren van de uitvoeringsorganisatie en de bedrijfsvoering.

3. Het gemeenschappelijk orgaan is voorts betrokken bij de werving en selectieprocedure van het afdelingshoofd van de uitvoeringsorganisatie.

4. Het afdelingshoofd van de uitvoeringsorganisatie staat het gemeenschappelijk orgaan bij de uitoefening van hun taak terzijde. Hij roept de vergadering bijeen, stelt de agenda op en is verantwoordelijk voor de verslaglegging.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2012 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling heeft ten doel de gezamenlijk uitvoering van de in artikel 6 genoemde taken en het afstemmen van beleid terzake van de uitvoering van de in deze regeling benoemde wet en regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
Afkorting ISD Brabantse Wal
Datum van oprichting 01-01-2012
Telefoon 14 0164 (algemeen)
Internet https://isdbrabantsewal.antwoordop.nl/bijstand/ (algemeen)
E-mail stadskantoor@bergenopzoom.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?