Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Woensdrecht (Woensdrecht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 25-10-2023 Op 25-10-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 25-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Huijbergseweg 3
4631 GC HOOGERHEIDE
Noord-Brabant
Postadres Postbus 24
4630 AA HOOGERHEIDE

Contactgegevens

Telefoon 14 0164 (algemeen)
Internet http://www.woensdrecht.nl (algemeen)
E-mail gemeente@woensdrecht.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Woensdrecht

Geografische informatie

Oppervlakte 100,0 km2
Aantal inwoners 22191
Inwoners per km2 221
Bevat plaatsen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht

Functies

Burgemeester Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. A.C.M. Buijsen (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Dhr. A.M. Mathijssen (AKT (Alle Kernen Troef)),
Dhr. J.A.C. Pijnen (CDA),
Dhr. J.C.A. van der Ha (D66),
Mw. T. van Honschoten (PvdA),
Dhr. M. Bakker (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. P. Bogers
Locoburgemeester Dhr. L.G.M. van der Beek (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek))
Raadsgriffier Dhr. C. Adriaanse
Raadslid Dhr. M.R.G. Adriaansen (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Dhr. A.C.M. Buijsen (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Dhr. M.M.E. van Eekeren (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Dhr. A.P.C.M. Gelten (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Mw. M.E. de Lange (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Mw. A. Nuijes (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Dhr. E. Rommens (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Dhr. B. de Waal (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Dhr. L.M. Bolders (AKT (Alle Kernen Troef)),
Dhr. A.M. Mathijssen (AKT (Alle Kernen Troef)),
Mw. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts (CDA),
Dhr. J.A.C. Pijnen (CDA),
Dhr. L.J.C.L. de Vos (CDA),
Dhr. E.C.M. van Wezel (CDA),
Dhr. J.C.A. van der Ha (D66),
Mw. V.H.M. Verkuijl (D66),
Mw. T. van Honschoten (PvdA),
Dhr. M. Bakker (VVD),
Dhr. M.P. Groffen (VVD)
Wethouder Dhr. L.G.M. van der Beek (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Dhr. M.P.M. Schuurbiers (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)),
Dhr. ing. J.M.A. van Agtmaal (CDA),
Dhr. T.J.W. de Heer (D66)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (12)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek) 8
CDA 4
AKT (Alle Kernen Troef) 2
D66 2
VVD 2
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0873
KVK-nummer 20164797

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?