Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Benego

Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling

Geldend van 05-10-1992 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het Register van Overheidsorganisaties. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-02-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-02-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-02-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Steenweg op Gierle 100
B-23 00 Turnhout
België

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder BENEGO

Bevoegdheden

Artikel 4

3. Ter realisatie van zijn dol en ter uitoefening van de hem in lid twee opgedragen taken, heeft het openbaar lichaam de volgende bevoegdheden:

  • Het instellen van werkgroepen

  • Het instellen of bevorderen van onderzoeken

  • Het uitbrengen van adviezen

  • Het geven van voorlichting omtrent de doelstellingen en de activiteiten van het samenwerkingsverband

  • Het formuleren van samenwerkingsvoorstellen inzake alle onder de gemeentelijke bevoegdheid ressorterende aangelegenheden.

4. De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe, binnen de grenzen van de hun krachtens hun interne recht toekomende bevoegdheden, door passende uitvoeringsmaatregelen, het openbaar lichaam medewerking te verlenen bij vervulling van zijn doelstelling en taken.

Artikel 5

1. Onverminderd het bepaalde in artikel vier, tweede lid, derde streepje, kan het openbaar lichaam, voor zover dit noodzakelijk is om zijn doel te realiseren, de deelnemende gemeenten verzoeken de uitoefening van bepaalde, wel omschrijven gemeentelijke bevoegdheden aan het openbaar lichaam toe te vertrouwen. De opdracht die het openbaar lichaam namens de deelnemende gemeente zal waarnemen is materiaal en in de tijd beperkt tot realisatie van een vooraf welbepaald project.

2. De deelnemende gemeenten kunnen op hun beurt het openbaar lichaam verzoeken bepaalde taken namens deze gemeenten waar te nemen.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
05-10-1992 Gemeente Alphen-Chaam Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Baarle-Nassau Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Bergen op Zoom Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Breda Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Etten-Leur Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Goirle Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Halderberge Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Hilvarenbeek Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Oosterhout Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Roosendaal Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Rucphen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Tilburg Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Woensdrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
05-10-1992 Gemeente Zundert Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het openbaar lichaam stelt zich tot doel het grensoverschrijdend overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (2)

Grensoverschrijdend regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan BENEGO
Alternatieve naam Belgisch-Nederlands Grensoverleg
Datum van oprichting 27-10-2020

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?