Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zundert (Zundert)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-01-2024 Op 12-01-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
4881 CN ZUNDERT
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10001
4880 GA ZUNDERT

Contactgegevens

Telefoon (076) 599 56 00 (algemeen)
Internet http://www.zundert.nl (algemeen)
E-mail gemeente@zundert.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Zundert

Geografische informatie

Oppervlakte 120,12 km2
Aantal inwoners 22518
Inwoners per km2 187
Bevat plaatsen Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Zundert

Functies

Burgemeester Mw. J.G.P. Vermue (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. JCP Aarts-van den Kieboom (CDA),
Dhr. T.H.F. de Beer (D66),
Dhr. M.J.J. de Bruijn (Dorpsbelangen),
Dhr. P.H.A.C. Geerts (Lokaal Perspectief),
Dhr. A.A.M. Gulden (Onafhankelijke Partij Zundert),
Mw. L.J.C. Michielsen (Ondernemend Platteland),
Mw. R.J.J. Oostvogels (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. M. van Rijswijk
Locoburgemeester Dhr. R. Bogers (Ondernemend Platteland)
Raadsgriffier Dhr. J.J.M. de Groot MSc
Raadslid Dhr. J.M. Aarts (CDA),
Mw. JCP Aarts-van den Kieboom (CDA),
Dhr. F.H.M. Brait (CDA),
Mw. L. Gommers (CDA),
Dhr. T.H.F. de Beer (D66),
Dhr. F. de Bruijn (D66),
Dhr. M.J.J. de Bruijn (Dorpsbelangen),
Mw. C.J.M. Timmers (Dorpsbelangen),
Dhr. P.H.A.C. Geerts (Lokaal Perspectief),
Dhr. G.J. Hertsenberg (Lokaal Perspectief),
Dhr. A.A.M. Gulden (Onafhankelijke Partij Zundert),
Mw. A.C.A.M. Christianen-Vriens (Ondernemend Platteland),
Dhr. R.H.C. Doomen (Ondernemend Platteland),
Mw. L.J.C. Michielsen (Ondernemend Platteland),
Dhr. J.A.W. Vissers (Ondernemend Platteland),
Dhr. J.A.E. Willemsen (Ondernemend Platteland),
Mw. R.J.J. Oostvogels (VVD),
Dhr. G.J.C. Paulussen (VVD),
Dhr. F.M.A.P. Vreijsen (VVD)
Wethouder Dhr. J.M.J.C. van Steen (CDA),
Mw. J. Kuijpers (D66),
Dhr. R. Bogers (Ondernemend Platteland),
Mw. E. Kools (Ondernemend Platteland)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (13)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Ondernemend Platteland 5
CDA 4
VVD 3
Dorpsbelangen 2
D66 2
Lokaal Perspectief 2
Onafhankelijke Partij Zundert 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0879
KVK-nummer 51853876

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?